PERSONAL ORIENTATION PROFILE - POP™

VERSIE 7.0INHOUDPagina

Wetenschappelijke P.O.P.-score2
Samenvatting van scores en waarschuwingen3
P.O.P.- Overzicht van verkooppotentieel4
Management Preview5
Selectieoverwegingen6
Vragen voor kandidaat tijdens het gesprek-
Weergave van antwoorden uit het opiniegedeelte-
Suggesties ten aanzien van Training & Coaching-
Retentie Aspecten-
Rapport met feedback voor kandidaat-
#WKT31PAYHCG6
2017/09/08

Naam:SAMPLE SALES POP7.0
Telefoon:416-746-0444
E-mail:[email protected]
Requested By:ASSESSMENT IMPROVEMENTS 2017
©1979-2020, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
Personal Orientation Profile (POP™) Versie 7.0P.O.P. Science Score

ALGEMENE AANBEVELING

DOORGAAN MET ZEER GROTE VOORZICHTIGHEID
DOORGAAN MET VOORZICHTIGHEID
DOORGAAN
SALES SUCCES INDICATOR
P.O.P. SCIENCE SCORE
 Score Beoordeling
EP = Ondernemings Potentieel
Voorspelt mate van “zichzelf op gang houden” (dagelijkse voortgang)
      71     
Als EP is 60 of hoger5
Als EP 40 - 594
Als EP 20 - 393
Als EP minder is dan 202
      5     
AP = Prestatie Potentieel
Beschrijft Motivationele Factoren en Stijl van Verkopen

IP = Onafhankelijkheids Potentieel
Beschrijft het comfort met en de behoefte aan Structuur en Systemen
      35          78     
Verminderen met 1 als:
AP is minder dan -5
of
IP is minder dan -25
     0     
SD = Self Directed
Reflecteert het Gevoel “in controle” te zijn

CR = Call Reluctance
Reflecteert de houding van de kandidaat ten aanzien van prospecteren, het omgaan met afwijzing en een carrière in sales.
      65     


     86     
Verminderen met 1 als:
SD is minder dan 25
of
CR is minder dan 30
      0     
 SAMENGESTELDE POP™ BEOORDELING (minimaal. 1)
      5     
Science Rating
©1979-2020, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
Personal Orientation Profile (POP™) Versie 7.0Samenvatting van scores en waarschuwingen

Samenvatting van scores en waarschuwingen

EPONDERNEMINGSPOTENTIEEL (EP)
 
71
 STERKGEMIDDELDMARGINAAL                     ZWAK

APPRESTATIEPOTENTIEEL (AP)
 
35
 GELD EN/OF UITDAGINGENMENSEN EN SERVICEVEILIGHEID EN ZEKERHEID

IPONAFHANKELIJKHEIDSPOTENTIEEL (IP)
 
78
 ZEER ONAFHANKELIJKINDIVIDUALISTISCHTEAMGERICHT     ZEER AFHANKELIJK

PSVOORSPELLENDE SCORE (PS)
 
101
 ZEER STERK           STERKGEMIDDELDBENEDENGEMIDDELD            WAARSCHUWING

COMMUNICATIE STIJLOPINIES
 
POMENSGERICHT
 
35
 Sociabel, Beleeft plezier aan Interactie met anderenBouwt Relaties op lange termijn
INVONDERZOEKSGERICHT
 
-38
 Systematisch/OnderzoeksgerichtLeert wat nodig is

71723578101
EPBLAPIPPS

       65       84       86       20       0
ZelfvertrouwenMate van balans in levensstijlWeerstand ten aanzien van verkopenLuister- vaardigheidSociale Wenselijkheid

©1979-2020, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
Personal Orientation Profile (POP™) Versie 7.0Snapshot van het Sales Potentieel

SNAPSHOT VAN HET SALES POTENTIEEL

EP – Ondernemings Potentieel
Een Zelfmanager
NatuurtalentMet CoachingBehoeft Ontwikkeling
Een Initiator
Behoeft minimale begeleidingMet TrainingBehoeft Feedback

AP – Prestatie Potentieel
Motivationeel Profiel
Beloning En/Of UitdagingMensen en ServiceVeiligheid en Zekerheid
Closing Style
SterkOkayBehoeft Ontwikkeling

IP – Onafhankelijkheids Potentieel
Houding ten aanzien van Structuur
Houdt niet van StructuurKan IntegrerenVereist Structuur

PO – Mensgerichtheid
Een “People Person”?
Zeer sociabelGebalanceerdLange Termijn Relaties

Onderzoeksgerichtheid
Gericht op Inhoud
Systematisch/Onderzoeksgericht Leert wat nodig is

Attitudes
Stijl van Luisteren
Gericht op Luisteren Behoeft Coaching
Lifestyle Management
Lijkt goed met Stress om te gaan Stress Management Training zou kunnen helpen

SD - Self Directed
Is “in Control”
Totally in ControlJaBehoeft Coaching

©1979-2020, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
Personal Orientation Profile (POP™) Versie 7.0Management Preview

Management Preview

Prestatie Beoordeling

Mogelijk veeleisendAccepteert bescheiden prestaties

Geeft inzage in de verwachtingen van de kandidaat ten aanzien van prestaties gerelateerd aan het aansturen van een (sales)team.

Leiderschapsstijl

AutocratischDemocratischTeamlid

Een maat voor de kandidaat zijn/haar natuurlijke leiderschapsstijl en manier van het benaderen van anderen.

Training & Ontwikkeling

UitstekendGoedLet op!

De natuurlijke neiging om nieuwe medewerkers/collega's te trainen en ontwikkelen.

Werving/Aantrekken

UitstekendGoedLet op!

Het potentieel veel nieuwe mensen aan te nemen.

OVERALL PREVIEW

UitstekendGoedFunctioneel

Een "overall" assessment van het potentieel van de kandidaat als salesmanager.

©1979-2020, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
Personal Orientation Profile (POP™) Versie 7.0Selectieoverwegingen

Selectieoverwegingen

ONDERNEMINGSPOTENTIEEL (EP): De positieve score die deze persoon op de EP-schaal heeft behaald, wijst op een grote slagingskans (succespotentieel) binnen een competitieve bedrijfsomgeving. Hij/Zij zou een zeer sterke natuurlijke behoefte aan zelfmanagement moeten hebben. Met een formele training in planning en timemanagement zou hij/zij in staat moeten zijn om aan de dagelijks (routine)vereisten te voldoen die nodig zijn om contacten te leggen en die essentieel zijn voor succes in een veeleisende omgeving.

PRESTATIEPOTENTIEEL (AP): Het resultaat op de AP-schaal (Prestatiepotentieel) is zeer belangrijk en volgt in belang direct op de resultaten behaald door de kandidaat op de EP-schaal (Ondernemingspotentieel). Dit is een zeer sterke score en toont dat deze persoon uitdagingen nodig heeft en erdoor wordt gestimuleerd. Hij/Zij zal zeer snel aan de slag willen gaan en zou daarom onvoldoende aandacht kunnen schenken aan het leerproces om de zaken goed te doen. Hij/Zij zal wellicht het best reageren, indien de training zo kort en intensief mogelijk is.

ONAFHANKELIJKHEIDSPOTENTIEEL (IP): De score op de IP-schaal (Onafhankelijkheidspotentieel) kan bij de selectie zeer nuttig zijn om een onderscheid te maken tussen personen met een bovengemiddeld en personen met een uitmuntend potentieel. Deze uitzonderlijk hoge score op de IP-schaal wijst op een persoon die onvermijdelijk in opstand zal komen tegen iedere streng gecontroleerde werksituatie. Indien u hem/haar veel bewegingsvrijheid kunt geven, nadat hij/zij via prestaties heeft aangetoond deze vrijheid te verdienen, zal hij/zij eerder bij uw organisatie blijven. Te veel of te langdurige controle zal tot gevolg hebben dat hij/zij het bedrijf mogelijk zal verlaten.

MENSGERICHT (PO): Dit is een zeer sterke PO-score (Mensgerichtheid). Deze persoon zal een functie met veel interactie met nieuwe mensen als een echt pluspunt zien. Vergeet echter niet dat personen die zeer mensgericht zijn, ook gevoelig voor afwijzing kunnen zijn (indien de interactie slecht aanvoelt).

PRESTATIEGERICHT (INV): De Inv-score (Onderzoeksgerichtheid) is zeer laag. Indien voor uw bedrijf veel oorspronkelijke of permanente technische kennis is vereist, zal deze persoon het moeilijk krijgen om voldoening in de functie te vinden, of om met dit aspect van de functie om te gaan. De noodzaak om te leren en oog voor detail vormen voor bepaalde mensen een uitzonderlijk negatief aspect van een baan.

weerstand ten aanzien van verkopen
SAMPLE heeft absoluut geen weerstand ten aanzien van verkopen en vereist op dit gebied nauwelijks tot geen steun.

Gevoeligheid voor afwijzing: Zijn/Haar bovengemiddelde score op de schaal voor het omgaan met afwijzing wijst erop dat hij/zij eerder op innerlijke signalen reageert en zich niet hoofdzakelijk richt op de reactie van de klant tijdens het verkoopproces. Hij/Zij zal wellicht weten hoe de klant denkt, maar laat zijn/haar eigen gevoelens daar niet door beïnvloeden omdat hij/zij geen sterke behoefte heeft om door iedereen aardig gevonden te worden noch bang is dat mensen een hekel aan hem/haar hebben. Daarom zal hij/zij de gevoelens van de klant over het product wellicht niet verwarren met de gevoelens over hem/haar persoonlijk.

Gerichtheid op potentiële klanten: SAMPLE zal houden van, en zich op zijn/haar gemak voelen in de omgang met nieuwe klanten, gegeven dat hij/zij voldoende gelooft in het product of de service die hij/zij probeert te verkopen. Nieuwe klanten zoeken in een totaal nieuwe en onbekende markt zal met de aangewezen training en begeleiding een positieve uitdaging zijn.

Verkoopgedrevenheid: Hij/Zij heeft een zeer positief beeld van verkopers en een loopbaan in sales. Gedurende training en ontwikkeling kan dit positieve beeld verder versterkt en bekrachtigd worden, waardoor het prestatieniveau nog verder omhoog zou kunnen gaan. Zijn/Haar niveau van zelfvertrouwen, wat zijn/haar niveau van verwachtingen zal bepalen, zal in grote mate zijn gebaseerd op zijn/haar carrière en zal zodanig niet gevoelig zijn of gemakkelijk worden beïnvloed door een afwijzing.
©1979-2020, Selection Testing Consultants Intl Ltd