Klik hier voor het Managers Rapport

ContactCenterPro™

Contact Center Snapshotvoor Test Test 23 januari 2015Aanbevelingen

Verkoop   Verkoop en Service   Alleen Service
 
   
 
Passend
4.5
 Passend
3.5
 Passend
3.5


ANTWOORDEN CONSISTENT?

JaLet opNee

* Als de antwoorden niet consistent zijn kan dit er soms op duiden dat de kandidaat een wat onrealistisch beeld van zichzelf heeft geprobeerd neer te zetten. Neem de resultaten in dat geval goed door met de kandidaat voor u vervolgstappen onderneemt.

 
 ContactCenterPro™ (ID# UQPDNAAU21XS voor Test Test op 23 januari 2014) Pagina 2 

ContactCenterPro™ (CCP™) Scoring

CCP™
Score
VerkoopVerkoop & ServiceAlleen Service
FormuleScoreFormuleScoreFormuleScore
EP=58
 Als EP hoger dan 50
 Als EP tussen 20 en 50
 Als EP lager dan 20
5
 Als EP tussen 20 en 50
 Als EP hoger dan 50
 Als EP lager dan 20
4
 Als EP tussen 20 en 50
 Als EP hoger dan 50
 Als EP lager dan 20
4
MP=-20 Verminder met .5 als:
MP hoger is dan 20
of
MP lager is dan -10
-0.5 verminder met .5 als:
MP hoger is dan 20
of
MP lager is dan -15
-0.5 Verminder met .5 als:
MP hoger is dan 20
of
MP lager is dan -20
 
IP=-22 Verminder met .5 als:
IP hoger is dan 10
of
IP lager is dan -30
  Verminder met .5 als:
IP hoger is dan 10
of
IP lager is dan -30
  Verminder met .5 als:
IP lager is dan -20
-0.5
PO=29 Verminder met 1 als:
PO lager is dan 0
  Verminder met 1 als:
PO lager is dan 0
   
AO=28     Verminder met 1 als:
AO lager is dan 0
 
ZV=65
SM=83
 Verminder met 1 als:
ZV lager is dan 25
of
SM lager is dan 25
  Verminder met 1 als:
ZV lager is dan 25
of
SM lager is dan 25
  Verminder met 1 als:
ZV lager is dan 25
of
SM lager is dan 25
 
NZP=44 Verminder met 1 als:
NZP lager is dan 25
     
EQ=73 Verminder met 1 als:
EQ lager is dan 55
  Verminder met 1 als:
EQ lager is dan 55
  Verminder met 1 als:
EQ lager is dan 55
 
CS=0 Verminder met .5 als:
CS hoger is dan 45
Verminder met 1 als:
CS hoger is dan 60
  Verminder met .5 als:
CS hoger is dan 45
Verminder met 1 als:
CS hoger is dan 60
  Verminder met .5 als:
CS hoger is dan 45
Verminder met 1 als:
CS hoger is dan 60
 
Science
Score
Verkoop4.5Verkoop & Service3.5Alleen Service 3.5

©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 ContactCenterPro™ (ID# UQPDNAAU21XS voor Test Test op 23 januari 2014) Pagina 2 

Samenvatting van de Schalen en Suggesties voor het Interview


EPZELFMANAGEMENT
58
 ZEER PROACTIEF RESPONSIEF

Test kan worden omschreven als assertief, competitief, ondernemend en vastberaden. Zij heeft het potentieel zichzelf effectief te managen en is in staat te werken met beperkte sturing en begeleiding. Zij is in staat zichzelf te motiveren zonder veel input van een leidinggevende en zal goed kunnen samenwerken met een leidinggevende die coacht en consulteert in plaats van stuurt. Met minimale training in de producten en diensten waarmee zij zal werken, zal Test in staat moeten zijn zelfstandig om te gaan met de meeste situaties en zichzelf te controleren.
Sterke zelfmanagers kunnen te sterk zijn voor sommige culturen en leiderschapsstijlen. Zij zullen het beste reageren op algemene richtlijnen en een vrij brede insteek. Een leidinggevende die coacht en faciliteert zal het beste bij deze persoon passen.

Zij heeft het potentieel een topper te worden maar kan de behoefte hebben het verkoop- en serviceproces aan te passen om optimale resultaten te boeken.

Interview Suggesties
 • Beschrijf een situatie waarin u een plan ontwikkelde en met succes implementeerde.
 • Beschrijf een situatie waarin u werkte in een omgeving met steeds veranderende doelen.
 • Hoe ging u om met de veranderingen?
 • Welke dagelijkse gewoonten helpen u uw doelen te bereiken?
  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________


  MPMOTIVATIONEEL PROFIEL
  -20
   UITDAGINGSGERICHTUITDAGING/SERVICEONTSPANNEN/AFHANKELIJK

  Test heeft een motivationele structuur die overeen komt met veel andere mensen die zorg voor de behoeften van anderen combineren met het bereiken van hun eigen langetermijndoelen. Zij zal zich prettig voelen in een klantgerichte omgeving die tijd biedt om zich te richten op kwaliteit en ieder verzoek van een klant grondig te verwerken. Test zal het meest effectief zijn in een klantenservice rol waar zij service biedt aan bekende klanten en gedurende de langere termijn.

  Test zal zich wat minder prettig voelen bij het sluiten van een deal in het verkoopproces. Mensen met haar profiel voelen zich vaak niet comfortabel bij het vragen om een opdracht tenzij het aan de hand van een goed ontworpen klantcontactsysteem is.

  Interview Suggesties
 • Beschrijf uw resultaten van het afgelopen jaar.
 • Hoe bepaalde u uw kortetermijndoelen? Hoe leidden deze tot uw langetermijndoelen?
 • Beschrijf hoe in uw meest recente positie uw doelen werden vastgesteld. Hielp het proces u goed te functioneren? Hoe zou u het willen veranderen?
 • Beschrijf een situatie waarin u een klant hielp bij het nemen van een besluit over het kopen van een product of dienst. Was u succesvol?
  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

 • ©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
   
   ContactCenterPro™ (ID# UQPDNAAU21XS voor Test Test op 23 januari 2014) Pagina 3 

  Samenvatting van de Schalen en Suggesties voor het Interview (vervolg)


  IPTEAM ORIENTATIE
  -22
   ZEER ONAFHANKELIJKONAFHANKELIJK GEORIENTEERDTEAMGERICHT   ZEER TEAMGERICHT

  Test is over het algemeen coöperatief, meegaand en teamgericht. Zij zal meestal goed integreren in bestaande systemen. Zij zal het meest effectief functioneren in een helder afgebakende rol die haar ook de mogelijkheid biedt te oefenen met haar eigen initiatief. Zij zal supervisie accepteren tijdens de inwerkperiode maar zal minder begeleiding verwachten na het opdoen van relevante ervaring.

  Test zal profiteren van een gestructureerd, goed beschreven proces voor het omgaan met klantenservicekwesties. Een effectief proces voor het overgaan van service op verkoop tijdens een contact zal belangrijk zijn.

  Interview Suggesties
 • Beschrijf uw ideale werkomgeving. Wat maakt dat het bij u past?
 • Beschrijf een ongestructureerde omgeving waarin u hebt gewerkt. Hoe voelde u zich daarbij?
 • Hoe prettig voelt u zich bij het werken met een vooraf bepaald script?
 • Beschrijf hoe u omging met een situatie waarin geen procedure aanwezig was voor het omgaan met een kwestie. Wat deed u om uzelf voor te bereiden op een vergelijkbare situatie?
  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________


  CWCCOMFORT BIJ CONFLICT
  34
   COMFORTABEL TIJDENS CONFLICTSITUATIESGEMIDDELDVERMIJDT CONFLICT

  Test heeft het potentieel zich behoorlijk comfortabel te voelen in situaties met conflict zoals een boze of ontevreden klant. Haar comfort in conflictsituaties kan een sterk punt zijn in situaties waarin conflict veel voorkomt of waarin doorlopend spanning heerst die wellicht haar tussenkomst vereist. Mensen met een dergelijk niveau van comfort in conflictsituaties kunnen soms zelfs een conflict creëren om hun doelen te bereiken of hun functioneren te verbeteren.

  Interview Suggesties
 • Beschrijf een situatie waarin u moest omgaan met een boze klant.
 • Waarom was de klant boos? Hoe loste u het probleem op?
 • Wat leerde u van deze situatie?
 • welke strategieën gebruikte u om conflicten te vermijden?
  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

 • ©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
   
   ContactCenterPro™ (ID# UQPDNAAU21XS voor Test Test op 23 januari 2014) Pagina 4 

  Samenvatting van de Schalen en Suggesties voor het Interview (vervolg)


  POMENSGERICHTHEID
  29
   ZEER SOCIAAL BOUWT LANGZAAM RELATIES

  Test is sociaal, vriendelijk en gemakkelijk in de omgang in verschillende rollen en situaties. Zij bouwt gemakkelijk relaties en voelt zich behoorlijk comfortabel bij het ontmoeten van nieuwe mensen. Zij zal naar verwachting effectief zijn op interpersoonlijk niveau en zal goed kunnen werken in een omgeving waarin zij regelmatig contact heeft met een diversiteit aan mensen.

  Interview Suggesties
 • Beschrijf hoe u een effectieve relatie bouwt met iemand die u net hebt ontmoet.
 • Wat doet u anders als u niet in staat bent de ander te zien?
 • Wat zijn uw sterke punten als gesprekspartner? Hoe kunt u deze gebruiken in de klantenservice?
 • Wat zijn uw ontwikkeldoelen op interpersoonlijk vlak? Wat doet u om uzelf op dat vlak te verbeteren?
  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________


  AOONDERZOEKSGERICHTHEID
  28
   ONDERZOEKEND/INHOUDSGERICHT LEERT WAT NODIG IS

  Test is zeer onderzoeksgericht, zeer logisch, onderzoekend en geïnteresseerd in het leren van nieuwe dingen. Zij besteedt veel aandacht aan details en is geïnteresseerd in leren op zich. Ongewone klantproblemen of situaties die conceptuele uitdagingen bieden zullen voor Test een bron van motivatie zijn. Een rol met een behoorlijke hoeveelheid complexiteit en details zal zeer goed bij haar passen. Test zou de rol van technisch/inhoudelijk mentor op zich kunnen nemen voor anderen met een minder onderzoekende natuur.

  Interview Suggesties
 • Beschrijf een situatie waarin u in staat was een innovatieve oplossing te bieden voor het probleem van een klant. Hoe reageerde de klant?
 • Wat zijn enkele recente ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze benadering van klantenservice?
 • Welke bronnen gebruikt u om op de hoogte te blijven van technische of inhoudelijke ontwikkelingen?
  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________

 • ©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
   
   ContactCenterPro™ (ID# UQPDNAAU21XS voor Test Test op 23 januari 2014) Pagina 5 

  Houding en Opinies

        65      83      44      59            
        ZV      SM      NZP      SvL      CS

  Zelfvertrouwen (ZV)
  Test laat op dit moment een hoog niveau van zelfvertrouwen zien.

  Stressmanagement (SM)
  Test lijkt te beschikken over zeer effectieve gewoonten voor het omgaan met stress en het behouden van balans in haar leven.

  Netwerken & Zelfpromotie (NZP)
  Test heeft een zeer positieve houding ten aanzien van verkoop, netwerken en het omgaan met afwijzing.

  Stijl van Luisteren (SvL)
  Test zal waarschijnlijk aandachtig naar anderen luisteren, hetgeen ervoor zorgt dat zij hen beter zal begrijpen en zal kunnen inspelen op hun behoeften. De positieve luisterstijl van Test zal haar helpen bij het ontwikkelen van goede persoonlijke reslaties met klanten

  Consistentiescore (CS)
  Test heeft een acceptabele score op de CS schaal, hetgeen indiceert dat zij op een consistente manier heeft geantwoord. Haar antwoorden op de Houding en Opinieschalen lijken betrouwbaar te zijn.

  ©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
   
   ContactCenterPro™ (ID# UQPDNAAU21XS voor Test Test op 23 januari 2014) Pagina 6 

  SAMENVATTING VAN DE SCORES

  EPZELFMANAGEMENT
  58
   ZEER PROACTIEF RESPONSIEF
  MPMOTIVATIONEEL PROFIEL
  -20
   UITDAGINGSGERICHTUITDAGING/SERVICEONTSPANNEN/AFHANKELIJK
  IPTEAM ORIENTATIE
  -22
   ZEER ONAFHANKELIJKONAFHANKELIJK GEORIENTEERDTEAMGERICHT   ZEER TEAMGERICHT
  CWCCOMFORT BIJ CONFLICT
  34
   COMFORTABEL TIJDENS CONFLICTSITUATIESGEMIDDELDVERMIJDT CONFLICT
  POMENSGERICHTHEID
  29
   ZEER SOCIAAL BOUWT LANGZAAM RELATIES
  AOONDERZOEKSGERICHTHEID
  28
   ONDERZOEKEND/INHOUDSGERICHT LEERT WAT NODIG IS
  EQEMOTIONELE QUOTIENT
  73
   HOOG EMOTIONEEL BEWUSTZIJN VERTROUWT OP NON-EMOTIONELE INFORMATIE
  TECHNISCHE INFORMATIE
   
    Ondernemend Mensgericht Prestatiegericht Onafhankelijk

  Power Scores 108 29 79 78
  Neutr Scores 50 28 99 100

    Inschikkelijk Onderzoeksgericht Ontspannen Teamgericht
    84 1 54 73
    BL AP PS EQ
  HOUDING & OPINIE
        65      83      44      59      
        ZV      SM      NZP      SvL      CS
  ©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.