CustomerCarePro™

Geschiktheid voor Klantenservice en Verkoopvoor Nancy Ferrara 28 januari 2015


InhoudPagina

Voorspelling van potentieel voor verkoop en service1
Verkoop en service competenties2
Coach naar succes3
Communicatiestijl7
Houding9
Emotionele Intelligentie12
Samenvatting van de Scores13
Antwoorden uit het Opinie Gedeelte14


De CustomerCarePro™ is ontwikkeld om inzicht te geven in de talenten van mensen die relaties met klanten onderhouden in een klantcontactcentrum. Door zowel talenten als groeikansen inzichtelijk te maken en te leren begrijpen, krijgen leidinggevenden relevante informatie over de klantenservice-rol die het beste bij mensen past. Dit profiel geeft leidinggevenden bovendien suggesties voor het effectiever coachen van service medewerkers.
John C. Marshall, Ph.D.

ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2015

©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 CustomerCarePro™ (ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2010) Pagina 1 

Voorspelling van potentieel voor verkoop en service

voorspelling van potentieel voor verkoop
Een indicatie van de natuurlijke benadering van verkopen en de beste plek in de klantenserviceomgeving. 
Uitgaand/verkoop Cross selling Inkomend/service

Business development
Reflecteert hoe deze persoon nieuwe business developmentmogelijkheden creëert 
Coachen naar uitmuntende prestaties Met training Onwaarschijnlijk

Benadering van de klant
Een indicatie van de gedrevenheid waarmee de kandidaat de mogelijkheid zal benutten wanneer deze is geïdentificeerd  
Taai/vasthoudend Zacht/vasthoudend Mogelijk zwakke dealcloser

Behoefte aan script en/of structuur
De mate waarin de kandidaat de structuur en het script die in klantenservice worden gebruikt zal accepteren 
Wil het liever niet Werkt volgens richtlijnen Is ervan afhankelijk

Omgaan met afwijzing
Een indicatie van de vaardigheid om te gaan met afwijzing tijdens een klantcontact 
Gaat er goed mee om Gaat er aardig mee om Voelt zich zeer oncomfortabel

Mensen-mens?
Reflecteert de houding ten aanzien van het bouwen van relaties met nieuwe mensen 
Absoluut Mensen zijn oké Niet geïnteresseerd

Detailgerichtheid
Refelcteert de houding ten aanzien van technische details. 
Onderzoekend Wanneer nodig Niet gericht op details

©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 CustomerCarePro™ (ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2010) Pagina 2 

Verkoop en service competenties

Taak oriëntatie
Een indicatie van de natuurlijke houding van de kandidaat ten aanzien van doelen stellen. 
Korte termijn/Intensief Lange termijn/Ontspannen

Een zelfmanager?
Evalueert in hoeverre de kandidaat zichzelf effectief kan managen zonder coaching of een vastliggend proces. 
Een natuurlijk talent Met coaching Heeft een proces nodig

Communicatiestijl
Reflecteert de natuurlijke stijl die de kandidaat gebruikt in de contacten met anderen 
Vragen/luisteren Gebalanceerd Vertellen

Comfort met conflict
Verwijst naar de natuurlijke reactie op situaties met (potentieel) conflict 
Comfortabel Gaat er redelijk mee om Oncomfortabel

Loyaliteit
Geeft aan waar de loyaliteit van de kandidaat waarschijnlijk zal liggen 
Organisatie Klant/Organisatie Zichzelf

Besluitvorming
Geeft aan hoe de kandidaat besluitvorming waarschijnlijk zal benaderen 
Besluitvaardig Besluiteloos

Algehele houding
Geeft de houding van de kandidaat weer en hoe deze van invloed is op klanten en mogelijkheden 
Zeer positief Enige twijfel

Zelfvertrouwen
Een maat voor het gevoel van controle dat de kandidaat heeft over verschillende zaken en de verantwoordelijkheid die de kandidaat zal nemen 
Heeft gevoel van controle Gemiddeld zelfvertrouwen Laag zelfvertrouwen

Leefstijl
Geeft aan hoe de kandidaat een veeleisende carrière combineert met een drukke leefstijl 
Gemakkelijk Oke Behoefte aan een strategie

©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 CustomerCarePro™ (ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2010) Pagina 3 

Coachen naar succes

Zelfmanagement/Business Development

Initieert/ProactiefResponsief


Nancy kan worden omschreven als enigszins competitief, ondernemend, assertief en doelgericht. Zij heeft een balans tussen het reageren op de behoeften van anderen en het zelfstandig initiëren van activiteiten. Zij heeft het potentieel een goede zelfmanager te worden met wat training op gebieden als zelfevaluatie, zelfmotivatie en effectieve zelfsturing. Zij zou het best passen in de meeste klantenservicerollen die het reageren op de behoeften van de klant combineren met de mogelijkheid zelf taken en activiteiten te plannen en uit te voeren. Zij zal waarschijnlijk goed samenwerken met een leidinggevende die duidelijke begeleiding biedt en coacht zonder heel sturend te zijn.

Zij zou in staat moeten zijn effectief een verkoopproces te volgen en daarin zo nodig aanpassingen te doen.

Interview Suggesties

 • Beschrijf hoe u uw dagelijkse planning in uw huidige (of vorige) functie hebt ontwikkeld.

 • Hoe vaak beoordeelt u uw voortgang?

 • Beschrijf een situatie waarin u moest omgaan met de behoeften van een veeleisende klant.

 • Wat hebt u van deze ervaring geleerd? Hoe hebt u gebruik gemaakt van hetgeen u hebt geleerd?

Coaching Suggesties

 • Help Nancy zich te ontwikkelen in een rol die voortbouwt op de talenten die zij heeft ontwikkeld in haar vorige ervaring.

 • Koppel haar aan een leidinggevende die een sterke zelfmanager is.

 • Plan een regelmatige feedbackstructuur.

 • Help haar zichzelf effectiever te managen door te varieren in de hoeveelheid begeleiding en sturing die zij ontvangt.

 • Leer haar te begrijpen dat het ontdekken van de extra diensten waar een klant behoefte aan heeft ook een belangrijke service is.

©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 CustomerCarePro™ (ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2010) Pagina 4 

Coachen naar succes (vervolg)

Benadering van de klant (verkoop en service)

ResultaatgerichtGebalanceerd


Nancy heeft een motivationele structuur die het zoeken van uitdaging combineert met de zorg voor de behoefte van andere mensen. Zij voelt zich comfortabel bij het werken aan kortetermijndoelen wanneer deze bijdragen aan doelen op de langere termijn. Nancy zal het meest effectief werken in een omgeving waarin een mix van bekende taken en nieuwe uitdagingen aanwezig is.

Nancy's motivationeel profiel zal haar in staat stellen effectief te zijn in een verkoop en service rol waarin consistente, bereikbare doelen worden gesteld.

Interview Suggesties

 • Heeft u zakelijke doelen gesteld voor het komende jaar? Welke zijn dat?

 • Hoe leiden uw kortetermijndoelen naar uw langetermijndoelen?

 • Beschrijf een aantal van uw meest recente prestaties.

 • Wie stelde de doelen die u realiseerde? Was u onderdeel van het proces?

 • Beschrijf een situatie waarin u een klant hielp bij een beslissing over het kopen van een product of dienst. Was u succesvol?

Coaching Suggesties

 • Coach haar om zich te richten op de behoefte van de klant en help haar te begrijpen hoe haar eigen doelen kunnen worden bereikt door de behoefte van de klant te bevredigen.

 • Help Nancy met het stellen van doelen zodat aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan.

 • Coach haar een effectieve dealsluiter te zijn wanneer zij moet verkopen als onderdeel van haar klantenservice functie. Zij zal geneigd zijn overtuigend te zijn in plaats van vasthoudend bij het verkrijgen van aanvullende opdrachten.

©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 CustomerCarePro™ (ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2010) Pagina 5 

Coachen naar succes (vervolg)

Behoefte aan script en/of structuur (Passendheid bij de omgeving)

Wil graag creërenVolgt richtlijnen


Nancy kan worden omschreven als coöperatief, meegaand en zorgvuldig. Zij zal effectief functioneren in een goed georganiseerd systeem dat ruimte biedt voor eigen initiatief. Zij zal een script accepteren tijdens de inwerkperiode maar zal wat ruimte willen krijgen om het aan te passen wanneer zij voldoende ervaring heeft opgedaan. Zij zal waarschijnlijk integreren in bestaande systemen en goed kunnen samenwerken met anderen die eenzelfde natuur hebben.

Nancy zal effectief functioneren in een gestructureerd, goed beschreven proces dat is ontwikkeld om met klantenservicekwesties om te gaan. Zij is geholpen met een effectief proces dat verkoop en service kwesties tijdens een klantcontact bij elkaar brengt.

Interview Suggesties

 • Beschrijf de werkomgeving die u het best passend vond. Waarom is dat zo?

 • Hoeveel structuur bent u bereid te accepteren in een klantenservicerol?

 • Beschrijf een situatie waarin u in een zeer ongestructureerde omgeving werkte. Wat deed u om de situatie te verbeteren?

 • Beschrijf een situatie waarin u gericht was op het ontwikkelen van nieuwe procedures. Werden deze geïmplementeerd als nieuwe procedures?

Coaching Suggesties

 • Coach Nancy om de bestaande systemen te volgen totdat zij bewust is van hoe goed deze aan de behoefte van de klant voldoen.

 • Moedig haar aan om haar teamgerichtheid in haar voordeel te gebruiken door te luisteren naar hoe andere omgaan met verschillende kwesties.

 • Coach haar om verschillende benaderingen van problemen te onderzoeken om betere resultaten te produceren.

©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 CustomerCarePro™ (ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2010) Pagina 6 

Coachen naar succes (vervolg)

Comfort met Conflict

ComfortabelVermijdt Conflict


Nancy voelt zich relatief comfortabel in situaties waarin enig conflict voorkomt maar zal zich prettiger voelen in een omgeving waar conflict niet de normale gang van zaken is en ook niet te intens. Zij zal het best passen in rollen waarin zij moet omgaan met enig conflict als de organisatie strategieën, processen en trainingen heeft voor het oplossen van conflict.

Interview Suggesties

 • Beschrijf een eerdere werkomgeving waarin veel conflict voorkwam.

 • Hoe voelde u zich in die omgeving? Hoe had u het willen veranderen?

 • Hoe ging u om met deze conflicten?

Coaching Suggesties

 • Geef Nancy een klantenservicerol waarin mogelijk conflict voorkomt maar waarin het geen belangrijk onderdeel van de rol vormt.

 • Training in communicatie en conflictbeheersing zullen haar helpen effectiever om te gaan met conflictsituaties.

 • Assertiviteitstraining kan Nancy helpen zich comfortabeler te voelen in conflictsituaties.

 • Help haar te begrijpen dat de meeste conflictsituaties niet haar fout zijn.

©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 CustomerCarePro™ (ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2010) Pagina 7 

Communicatiestijl

Sociale Oriëntatie

Warm/vriendelijk/sociaalBouwt relaties over de langere termijn


Nancy is sociaal, vriendelijk en gemakkelijk in de omgang in verschillende rollen en situaties. Zij bouwt gemakkelijk relaties en voelt zich behoorlijk comfortabel bij het ontmoeten van nieuwe mensen. Zij zal naar verwachting effectief zijn op interpersoonlijk niveau en zal goed kunnen werken in een omgeving waarin zij regelmatig contact heeft met een diversiteit aan mensen.

Interview Suggesties

 • Beschrijf hoe u een effectieve relatie bouwt met iemand die u net hebt ontmoet.

 • Wat doet u anders als u niet in staat bent de ander te zien?

 • Wat zijn uw sterke punten als gesprekspartner? Hoe kunt u deze gebruiken in de klantenservice?

 • Wat zijn uw ontwikkeldoelen op interpersoonlijk vlak? Wat doet u om uzelf op dat vlak te verbeteren?

Coaching Suggesties

 • Bouw aan bewuste bekwaamheid door haar te helpen begrijpen dat de vaardigheid goed met anderen samen te werken een belangrijk punt is in klantenservice.

 • Coach haar om haar kennis van de belangrijkste diensen en producten te ontwikkelen zodat zij die informatie effectief kan delen.

 • Stel voor dat zij presentaties geeft in vergaderingen met klanten en collega’s.

 • Als Nancy's comfort in de omgang met anderen kan worden gecombineerd met kennis van producten en diensten, kan zij een effectieve coach worden op gebieden waarin zij aantoonbare ervaring heeft.

©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 CustomerCarePro™ (ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2010) Pagina 8 

IV. Communicatiestijl (vervolg)

Onderzoeksgerichtheid

InhoudsgerichtLeert wat nodig is


Nancy kan worden omschreven als onderzoeksgericht en met aandacht voor detail. Zij zal zich op haar gemak voelen bij zowel inhoudelijke als niet-inhoudelijke kwesties binnen de klantenservice. Zij zal plezier beleven aan het oplossen van problemen en haar onderzoekende natuur zal haar geschikt maken voor onderzoeks- en andere inhoudelijke rollen wanneer zij over de juiste talenten en vaardigheden beschikt.

Interview Suggesties

 • Beschrijf een situatie waarin u in staat was een probleem op te lossen waar anderen geen raad mee wisten.

 • Wat maakt u effectief in het oplossen van problemen?

 • Wat zijn een aantal recente uitdagingen die van invloed kunnen zijn op de manier waarop we onze klanten service bieden?

Coaching Suggesties

 • Nancy past goed bij taken waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van nieuwe concepten en het oplossen van problemen.

 • Moedig haar aan zich zo precies en helder mogelijk uit te drukken in de omgang met anderen.

 • Voorzie haar van nieuwe problemen en uitdagingen om haar interesse vast te houden.

 • Geef haar klantenservicerollen die diepgaand onderzoek naar klantbehoeften vereisen.

©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 CustomerCarePro™ (ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2010) Pagina 9 

Attitudes

Zelfvertrouwen

Gevoel van controle/intern gestuurdGevoel gestuurd te worden door externe factoren


Nancy beschikt over een gezonde dosis zelfvertrouwen die haar het gevoel geeft dat zij in staat is de meeste situaties zelfstandig af te handelen. Dit profiel wijst op iemand die de verantwoordelijkheid neemt voor haar eigen functioneren en die verwacht succesvol te zijn in zo goed als alles wat zij onderneemt.

Interview Suggesties

Coaching Suggesties

 • Behoud Nancy's zelfvertrouwen door haar goede gevoel over zichzelf te bevestigen.

 • Als Nancy ooit arrogant overkomt, herinner haar er dan aan dat het belangrijk is een goed gevoel over zichzelf te hebben maar dat het tevens belangrijk is uiterlijke arrogantie te vermijden.

 • Help haar to commit to achieving and exceeding agreed upon performance levels.

©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 CustomerCarePro™ (ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2010) Pagina 10 

Attitudes (vervolg)

Stressmanagement

Gaat goed om met stressTraining in stressmanagement zou helpen


Nancy lijkt zeer goed met haar energie en stress om te gaan. Zij zal in staat zijn te werken met deadlines en om te gaan met moeilijke situaties en veeleisende klanten zonder last te hebben van de negatieve effecten van stress. Druk en haar vaardigheid goed om te gaan met stress zouden haar prestaties in uitdagende situaties zelfs kunnen verbeteren.
De vaardigheid zich aan te passen en goed om te gaan met stress kan een sterk voordeel zijn in iedere zakelijke omgeving, met name wanneer deze gevuld is met veeleisende klanten en gebruikers. Nancy zou anderen kunnen helpen bij het aanleren van strategieën om met stress om te gaan.

Coaching Suggesties

 • Nancy kan continue uitdaging nodig hebben om verveling te voorkomen.

 • Zij zou een effectieve mentor kunnen zijn voor anderen die graag willen leren beter om te gaan met stress.

 • Zij zou in staat moeten zijn extra verantwoordelijkheden op zich te nemen wanneer zich uitdagingen voordoen.

©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 CustomerCarePro™ (ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2010) Pagina 11 

Attitudes (vervolg)

Houding ten aanzien van netwerken/zelfpromotie

ComfortabelOncomfortabel


Nancy zal zich comfortabel voelen bij het netwerken met haar klanten en het promoten van de producten en diensten van het bedrijf. Voor zakelijk netwerken zal zij enige betrokkenheid moeten hebben bij het product en een goede methode voor het benaderen van mensen. Om zich te ontwikkelen tot een echte netwerker zal zij wellicht wat training, ondersteuning en controle nodig hebben, maar het zou wel de moeite waard kunnen zijn.

Coaching Suggesties

 • Als het promoten en verkopen van de producten en diensten van het bedrijf onderdeel uitmaakt van haar klantcontactfunctie, kan een verkoopprofessional een goede mentor voor haar zijn. Ervaren verkopers kunnen anderen helpen hun comfort bij het netwerken te vergroten door een voorbeeldrol te vervullen.

 • Help Nancy haar comfort bij het netwerken te vergroten door een passende verkooptraining aan te bieden.

 • Als haar comfort bij het netwerken wordt gecombineerd met sterke zelfmanagementvaardigheden, prestatiemotivatie en communicatievaardigheden, kan zij zich ontwikkelen tot talent op het gebied van marketing of verkoop.

Stijl van luisteren

Goede luisteraarHeeft behoefte aan coaching


Nancy's antwoorden wijzen erop dat zij een houding heeft ten aanzien van luisteren die overeenkomt met die van de meeste mensen. Nancy zal meestal in staat zijn aandachtig naar anderen te luisteren maar zij zal mogelijk nog wat ruimte hebben voor verbetering van haar stijl van luisteren. Met wat training kan Nancy's houding ten aanzien van luisteren helpen bij het ontwikkelen van goede relaties met een diversiteit aan mensen die zij tegen zal komen in haar functie. Nancy's houding ten aanzien van luisteren zal op dit moment noch een talent noch een zwak punt zijn in de omgang met klanten en hun zorgen.

Coaching Suggesties

 • Nancy zou baat kunnen hebben bij enige coaching om haar houding ten aanzien van luisteren te verbeteren en haar in staat te stellen een aandachtige luisteraar te worden.

 • Formele training in luistervaardigheden, specifiek voor het omgaan met klanten, kan zinvol zijn. Rollenspellen op het gebied van interactie met klanten, collega’s en anderen zou tevens goed kunnen helpen.

©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 CustomerCarePro™ (ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2010) Pagina 12 

Emotionele Intelligentie

EQ Definitie: Het vermogen emotionele informatie over onszelf en anderen te begrijpen en gebruiken.

ZELFBEWUSTZIJN I: STEMMING BENOEMEN
Herkent en benoemt gevoelens en emoties Behoeft ontwikkeling
  Een indicatie van het vermogen de eigen gevoelens en emoties accuraat te benoemen.


ZELFBEWUSTZIJN II: STEMMING MONITOREN
Hoge mate van “monitoren” Optimale mate van “monitoren” Lagen mate van “monitoren”
  Een indicatie van de hoeveelheid energie die de kandidaat stopt in het “monitoren” van zijn/haar gevoelens en emoties.


ZELFCONTROLE
Demonstreert goede zelfcontrole Behoeft ontwikkeling
  Een indicatie van de zelfcontrole van de kandidaat, gerelateerd aan zijn/haar controle over impulsen, emoties en/of verlangens.


OMGAAN MET EMOTIONELE INVLOEDEN
Houdt vol en zet door Kan focus verliezen
  Een indicatie van het vermogen van de kandidaat om te gaan met emotionele invloeden die belemmerend zouden kunnen werken in het behalen van persoonlijke of werkgerelateerde doelstellingen.


EMPATHIE
Herkent emoties in anderen Heeft moeite met het herkennen van emoties
  Een indicatie van het vermogen de gevoelens en emoties van anderen te begrijpen.


SOCIAAL BEOORDELINGSVERMOGEN
Heeft een goed oordeel Behoeft ontwikkeling
  Een indicatie van het vermogen de juiste beslissing te nemen in sociale situaties op basis van de emotionele toestand van anderen.


TOTAAL
Begrijpt en gebruikt emotionele informatie Vertrouwt op niet-emotionele informatie
  Geeft een algemene indicatie van de mate waarin de kandidaat emotionele informatie begrijpe en deze effectief gebruikt.


©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 CustomerCarePro™ (ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2010) Pagina 13 

SAMENVATTING VAN DE SCORES

EPZELFMANAGEMENT
27
 ZEER PROACTIEF RESPONSIEF
MPMOTIVATIONEEL PROFIEL
-5
 UITDAGINGSGERICHTUITDAGING/SERVICEONTSPANNEN/AFHANKELIJK
IPTEAM ORIENTATIE
-13
 ZEER ONAFHANKELIJKONAFHANKELIJK GEORIENTEERDTEAMGERICHT   ZEER TEAMGERICHT
CWCCOMFORT MET CONFLICT
11
 COMFORTABEL IN CONFLICTSITUATIESGEMIDDELDVERMIJDT CONFLICT
POMENSGERICHTHEID
28
 ZEER SOCIAAL BOUWT LANGZAAM RELATIES
AOONDERZOEKSGERICHTHEID
11
 ONDERZOEKEND/INHOUDSGERICHT LEERT WAT NODIG IS
EQEMOTIONELE QUOTIENT
78
 HOOG EMOTIONEEL BEWUSTZIJN VERTROUWT OP NIET-EMOTIONELE INFORMATIE
PAGINA 1 SCORES
 
  Ondernemend Mensgericht Prestatiegericht Onafhankelijk

Power Scores 125 28 97 100
Neutr Scores 98 11 102 113

  Inschikkelijk Onderzoeksgericht Ontspannen Teamgericht
  109 -6 39 78
  BL AP PS EQ
PAGINA 2 SCORES
      53       64       42       42       38
      SC       LM       NSP       LS       UC
©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.
 
 CustomerCarePro™ (ID# 002107048619 voor Nancy Ferrara op 28 januari 2010) Pagina 14 

Antwoorden uit het Opinie Gedeelte

1=Helemaal oneens2=Tamelijk oneens3=Noch mee eens, noch mee oneens4=Tamelijk mee eens5=Volledig mee eens

1.  Inspanning levert resultaat op (5)
2.  Ik kom het best tot mijn recht wanneer ik onder druk werk (4)
3.  Ik onderbreek anderen zelden wanneer zij aan het woord zijn (3)
4.  Ik bespreek mijn carrière vaak met mijn vrienden (1)
5.  Ik laat me regelmatig beïnvloeden door anderen (2)
6.  Een veeleisende carrière zou ik moeilijk kunnen combineren met mijn levensstijl (2)
7.  Ik heb nog nooit gelogen (1)
8.  Ik zou geen verkoper willen zijn (1)
9.  De meeste fouten kunnen worden vermeden (4)
10.  Ik heb geen problemen met technologische veranderingen (5)
11.  Ik vind het prettig om de uitgebreide zienswijze van anderen te horen (4)
12.  Ik vermijd gedrag dat ertoe zou kunnen leiden dat mensen mij niet aardig vinden (2)
13.  Goede eigenschappen van mensen worden zelden erkend (2)
14.  Ik heb soms te weinig energie om te doen wat ik zou moeten doen (1)
15.  De meeste gesprekken duren te lang (2)
16.  Het is belangrijk dat anderen positief over mij denken (4)
17.  Ik ben goed in de meeste dingen die ik onderneem (5)
18.  Ik verlies mijn prioriteiten niet uit het oog (5)
19.  Wanneer ik een interessant verhaal hoor, vertel ik graag mijn eigen ervaring op dat gebied (1)
20.  Verkopers hebben een positief imago (2)
21.  Succes is grotendeels een kwestie van geluk (2)
22.  Het gebeurt regelmatig dat mijn houding mijn prestaties negatief beïnvloedt (1)
23.  Ik heb alleen maar goede gewoonten (4)
24.  Ik heb er geen probleem mee als anderen het niet met me eens zijn (4)
25.  Mensen krijgen het respect dat ze verdienen (4)
26.  Over het algemeen heb ik een positieve houding ten aanzien van werk (4)
27.  Ik ben nooit jaloers op het geluk van anderen (2)
28.  Ik ben erg volhardend als het gaat om mensen te overtuigen van mijn standpunt (3)
29.  Het is onmogelijk om procedures binnen een organisatie te veranderen (2)
30.  Ik vind het moeilijk om aan de verwachtingen op mijn werk te voldoen (1)
31.  Ik luister liever dan dat ik aan het woord ben (3)
32.  Ik vind het gemakkelijk om nieuwe kennissen op te doen (3)
33.  Hard werken levert succes op (4)
34.  In een dynamische omgeving lever ik topprestaties (4)
35.  Ik haal bewust even adem voordat ik op anderen reageer (4)
36.  Ik heb er geen moeite mee om mijn ideeën bij vrienden en bekenden te promoten (4)
37.  Plannen maken heeft geen zin (1)
38.  Ik vermijd vaak moeilijke taken (1)
39.  Ik ben nog nooit te laat op het werk of op een afspraak gekomen (2)
40.  Wanneer in een groep iemand mij niet aardig vindt, voel ik me niet op mijn gemak (2)
41.  Ik creëer mogelijkheden / kansen (5)
42.  Middels mijn dagelijkse vaste gewoonten zorg ik goed voor mezelf (5)
43.  Wanneer ik iets presenteer, vind ik het moeilijk om mijn geplande verhaal direct op mijn toehoorders aan te passen (2)
44.  Ik heb een groot netwerk van mensen opgebouwd (5)
45.  Ik voel me ongemakkelijk wanneer ik complimentjes krijg (2)
46.  Ik vind het moeilijk om goed om te gaan met de eisen die het werk aan mij stelt (1)
47.  Ik heb nog nooit gebluft of opgeschept (3)
48.  Ik pas me gemakkelijk aan de verwachtingen van anderen aan (4)
 
49.  Een goed plan kan fouten voorkomen (4)
50.  Stress verbetert mijn prestaties (4)
51.  Nadat ik naar iemands betoog geluisterd heb, vat ik de belangrijkste punten samen en check of ik het wel goed begrepen heb (5)
52.  Ik vind het leuk om de producten/diensten van het bedrijf waarvoor ik werk te introduceren bij mijn vrienden en familie (5)
53.  Hard werken leidt niet altijd tot goede resultaten (2)
54.  Om efficiënt te zijn op mijn werk, heb ik meer energie nodig (2)
55.  Voordat ik reageer verzeker ik mezelf ervan dat anderen uitgesproken zijn (3)
56.  Informele sociale bijeenkomsten vormen een goede bron van zakelijke contacten (4)
57.  Ik vind het gemakkelijk om over mezelf te praten (2)
58.  Vaste gewoontes vormen een belangrijk onderdeel van mijn succes (5)
59.  Ik heb nog nooit iets onaardigs over een ander gezegd (2)
60.  Ik heb erg weinig mensen ontmoet die ik niet mag (3)
61.  Ik ben snel afgeleid (2)
62.  Mijn werk beïnvloedt mijn privé-leven vaak (2)
63.  Mensen doen er te lang over om to-the-point te komen (3)
64.  Ik raak geïrriteerd wanneer verkopers mij thuis bellen (2)
65.  Ik ben een zelfverzekerd persoon (4)
66.  Ik kan me langdurig op mijn werk concentreren (4)
67.  Ik zal anderen onderbreken om het antwoord op hun vraag te geven (3)
68.  Om succesvol te zijn in mijn carrière, zal ik mijn imago moeten veranderen (1)
69.  Mijn prestatie is afhankelijk van de situatie (1)
70.  Om mijn effectiviteit te vergroten, zou ik verschillende aspecten van mijn huidige levensstijl moeten veranderen (1)
71.  Niemand is ooit onbeleefd tegen mij (3)
72.  Ik spreek een klant liever via de telefoon dan in persoon (1)
73.  Op de meeste gebieden in mijn leven ben ik succesvol (5)
74.  Ik laat nooit mijn hoofd hangen door mijn werk (4)
75.  Ik vind het leuk om naar anderen te luisteren (4)
76.  De meeste mensen hebben liever niet meer met verkopers te maken dan strikt noodzakelijk is (2)
77.  Ik neem niet gemakkelijk beslissingen (1)
78.  Mijn privé-leven heeft succes in mijn loopbaan wel eens belemmerd (1)
79.  Ik geef mijn fouten altijd toe (5)
80.  Om optimaal te functioneren, is het belangrijk dat ik volledig geloof in mijn werk (4)
81.  Ik neem de tijd om over hetgeen ik bereikt heb na te denken (4)
82.  Ik hou van werkdruk (4)
83.  Wanneer anderen tegen mij praten geef ik ze mijn volle aandacht (4)
84.  Ik heb wel eens iets gekocht, voornamelijk vanwege de verkoper (4)
85.  Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om mijn ontwikkelbehoeften vast te stellen (3)
86.  Mensen hebben geen oog voor de hoge eisen die aan mij worden gesteld in mijn werk (2)
87.  Ik stel het liefst zodanig specifieke vragen waarop alleen een ja/nee antwoord mogelijk is (1)
88.  Mijn zakelijke contacten zijn een goede bron voor toekomstige (verkoop)opdrachten (5)
89.  Ik ben zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid inspanning en moeite die ik lever (4)
90.  Ik ga goed om met stress (4)
91.  Ik heb de neiging om de zinnen van anderen af te maken (2)
92.  Om een succesvolle verkoper te kunnen zijn, is het van belang dat potentiële klanten mij aardig vinden (4)
93.  Anderen hebben mijn succes in de weg gestaan (2)
94.  Het is om moeilijk om prioriteiten in mijn werk vast te stellen (1)
95.  Ik heb moeite met luisteren (1)
96.  Het gaat mij gemakkelijk af om mezelf of mijn bedrijf te promoten op sociale bijeenkomsten (4)
©2003 Selection Testing Consultants International, Quality Profiles Ltd.