PERSONAL ORIENTATION PROFILE

(POP™) Versie 6.0

INHOUDPagina

P.O.P.- Overzicht van verkooppotentieel2
Samenvatting van het verkooppotentieel voor de manager3
Samenvatting van voorspellende score (PS) / aanbevelingen4
Ondernemingspotentieel: samenvatting/vragen/training (EP)5
Prestatiepotentieel: samenvatting/vragen/training (AP)6
Onafhankelijkheidspotentieel: samenvatting/vragen/training (IP)7
Mensgerichtheid: samenvatting/vragen/training 8
Onderzoeksgerichtheid: samenvatting/vragen/training9
Wat moeten we doen om de kandidaat voor de organisatie te behouden?10
Zelfvertrouwen en stresshantering11
Luistervaardigheid 13
 
Verkoop-gerelateerde attitudes
  Weerstand ten aanzien van verkopen14
  Gevoeligheid voor afwijzing15
  Gerichtheid op potentiële klanten16
  Verkoopgedrevenheid 17
 
Scores
  Samenvatting van scores en waarschuwingen18
  Weergave van antwoorden uit het opiniegedeelte19
 
Rapport met feedback voor kandidaat
  Sterke punten en voorkeuren voor een werkomgeving2
  Passende en minder passende werkomgevingen en functiekenmerken3#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd

 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 2
POP-overzicht van verkooppotentieel

 Betrouwbaarheid van resultaten AandachtspuntenLijkt voldoendeGoed
    
 Een zelfmanager OnwaarschijnlijkMet coachingEen natuurlijk talent
    
 Een persoon die er moeite voor wil doen Heeft overreding nodigWerkt naar een plan toeJa - gebruik coaching
    
 Een "teamspeler" Te veelEen teamlidEen teamleider
    
 Is op "mensen" gericht Niet geïnteresseerdMensen zijn okéAbsoluut
    
 Gemotiveerd door geld/uitdagingen (harde resultaten) Zeer weinigJaZeer veel
    
 Servicegerichtheid Zeer weinigJaZeer veel
    
 Gemotiveerd door zekerheid Zeer voorzichtigNeemt enkele risico'sZal risico's nemen
    
 Onafhankelijk Wordt afhankelijkSoms afhankelijk, soms onafhankelijkZeer onafhankelijk
    
 Zelfcontrole Heeft "eigen leven" niet in de handJaHeeft "eigen leven" volledig in de hand
    
 Stresshantering  SlechtOkéStress onder controle
    
 Een goede "prospector" OnwaarschijnlijkMet trainingCOACHEN naar uitmuntende prestaties
    
 Een goede "dealcloser" Zwakke dealcloserZacht/vasthoudendTaai/vasthoudend
    
 Leergierig Niet geïnteresseerdVoldoende wanneer nodigVindt leren leuk
    
 Overlevingskansen Laag / RisicovolMet+++inspanning??Goed - na inspanning
    
 Prestaties in 2de jaar Lager dan gemiddeld+++Inspanning=gemiddeld++Inspanning=uitmuntend
    
 Algemene aanbeveling TwijfelachtigMisschien met+++inspanningJa - met inspanning
    

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 3
Samenvatting van POP-resultaten voor de manager

PS = 71EP = 64AP = -7IP = 15SD = 49UC = 14LM = 70CR = 79

VERMOGEN OM NIEUWE KLANTEN TE ONTWIKKELEN?Uitstekend - zou een zelfmanager moeten zijn
VERMOGEN OM VERKOOPGESPREK OF DEAL TE SLUITEN?Vastberaden/zachte "dealcloser" - waarschijnlijk gematigd doorzettingsvermogen
HOE ZELFVERZEKERD?Hoog - voelt zich over het algemeen zelfverzekerd en heeft controle
OP "MENSEN" GERICHT?Zeker. Houdt van interactie met anderen
LEERGIERIG?Geen twijfel mogelijk! Wordt gemotiveerd door nieuwe leermogelijkheden
HOE ZIT HET MET STRESS?Zeer goed - gaat erg goed om met stress
TRAININGSBEHOEFTEN?Er is geen specifieke trainingsnoodzaak gesignaleerd die op dit moment aandacht behoeft.
PRESTATIENIVEAU?Uitmuntende prestaties zijn zeer goed mogelijk
SNELLE OF LANGZAME STARTER?Zal ongeveer gemiddeld zijn of iets trager in de start
IS (BEGE)LEIDING NODIG?Na training is slechts af en toe toezicht nodig
GROOTSTE BEHOEFTEN?Geef de mogelijkheid succesvol te zijn met variatie en uitdaging.
WAT ZIJN DE RISICO'S?Er zijn geen andere duidelijke hoge risico's.
HOE KUNNEN WE DEZE PERSOON BEHOUDEN?Er zijn geen specifieke aandachtsgebieden opgemerkt
OVERLEVINGSKANSEN?Een zeer sterke kans op overleving
OVERIGE PUNTEN?Grootste probleem is om hem continu uit te dagen - hij raakt snel verveeld bij gemakkelijke of routinezaken.

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 4
Samenvatting en aanbevelingen betreffende de voorspellende score (PS)

Voorspellende score (PS) = 71

Het potentieel voor uitmuntende prestaties op de lange termijn is aanwezig met een dergelijk sterke voorspellende score. De lage score op het prestatiepotentieel suggereert echter dat de eerste prestaties en de groei ervan aanzienlijk langzamer zouden kunnen plaatsvinden dan gewenst en verwacht door de organisatie. Zodra echter het punt van goede prestaties wordt bereikt, zullen wellicht weinig middelen in hem hoeven te worden geïnvesteerd. Verzeker u van een goed CV en positieve REFERENTIES alvorens u besluit hem aan te nemen.


Aantekeningen/aanvullende vragen/antwoorden

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 5
Vragen voor de selectie en behoefte aan coaching met betrekking tot het Ondernemingspotentieel (EP)

EP = 64
EP < 10 is ZWAKEP 10 - 20 is MARGINAALEP > 40 is STERK

Selectieoverwegingen: De positieve score die deze persoon op Ondernemingspotentieel heeft behaald, wijst op een grote slagingskans (succespotentieel) binnen een competitieve bedrijfsomgeving. Hij zou een zeer sterke natuurlijke behoefte aan zelfmanagement moeten hebben. Met een formele training in planning en timemanagement zou hij in staat moeten zijn om aan de dagelijkse (routine)vereisten te voldoen die nodig zijn om contacten te leggen en die essentieel zijn voor succes in een veeleisende omgeving.

Vr. Hoe zelfsturend is deze persoon van nature, d.w.z. hoe snel en doeltreffend kan hij leren om te plannen, zichzelf te organiseren en de tijd te gebruiken om de dagelijkse, wekelijkse, etc. doelstellingen te bereiken?

Vr. Hoe bereid is deze persoon om geboden kansen te benutten om zijn mate van zelfmanagement te ontwikkelen? En hoe bereid is hij om deze aangeleerde vaardigheden vervolgens in te zetten voor zijn carrière?

Vr. Stel vragen over specifieke taken of opdrachten uit het verleden, die aantonen in welke mate hij de huidige opdracht aan zal kunnen en kan omzetten in een actieplan. Hoe verdeelt hij zijn tijd en energie iedere dag om het werk gedaan te krijgen? Vraag hem naar referenties om de voorbeelden te controleren.

Suggesties voor coaching: Optimaliseer de reeds aanwezige persoonlijke kwaliteiten door middel van training, gericht op timemanagement en planningsvaardigheden. Ontwikkel specifieke vaardigheden voor functiegerelateerde takenplanning en zelfmanagement. Geef hem een opleiding op deze gebieden en controleer zijn planning en activiteiten, totdat hij consequent aantoont dat dit niet meer nodig is. Hij kan en zal het beste functioneren als u de focus legt op de sturing van zijn inzet.


Aantekeningen/aanvullende vragen/antwoorden

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 6
Vragen voor de selectie en behoefte aan coaching met betrekking tot het Prestatiepotentieel (AP)

AP = -7
AP < -15 is een STERKE WAARSCHUWINGAP 0 tot -15 of > 40 is een KLEINE WAARSCHUWING

Selectieoverwegingen: Dit resultaat op Prestatiepotentieel ligt onder het gemiddelde en impliceert voorzichtigheid, ongeacht de resultaten behaald op de andere schalen. Een dergelijk lage score wijst op een uitzonderlijk hoge kans dat deze persoon niet in staat zal zijn om zich volledig betrokken te voelen bij en zich in te zetten voor een functie waarin een hoog inkomen een van de belangrijkste doelen is. Hij kan snel enig succes boeken tijdens de inwerkperiode, maar de waarschijnlijkheid dat hij effectief blijft werken op lange termijn is zeer laag, tenzij hij een ongewoon sterke emotionele en intellectuele betrokkenheid bij het product en de service kan ontwikkelen.

Vr. Vraag deze persoon na te denken over en uit te leggen wat volgens hem echt belangrijke motiverende krachten zijn in zijn leven. Wat heeft hij in de afgelopen jaren gedaan dat zeer sterk mens- of servicegericht was? Hoeveel tijd, inzet en ENERGIE heeft hij in deze mensgerichte ervaringen gestopt? Heeft hij tegelijkertijd iets gedaan dat duidelijk gericht was op winst, resultaten, prestaties of productiviteit? Hoeveel tijd, inzet en moeite heeft hij in deze prestatiegerichte ervaringen gestopt? Wat heeft hij in deze situaties gepresteerd en hoe denkt hij over deze prestaties, d.w.z. heeft hij meer voldoening gehaald uit de mensgerichte ervaringen of meer uit de resultaatgerichte ervaringen?

Vr. Heeft deze persoon in de afgelopen jaren iets in zijn werk, privéleven, sport, etc. gedaan dat uitzonderlijk veeleisend was en waarvoor ongewone vastberadenheid of fysieke of mentale weerbaarheid nodig was? Voorbeelden? Heeft hij iets dergelijks geprobeerd te bereiken maar zonder gewenst resultaat? Waarom behaalde hij geen succes? Controleer de voorbeelden via zijn referenties.

Vr. Heeft hij in de afgelopen jaren iets noemenswaardigs gedaan dat kan wijzen op de inzet om de persoonlijke en professionele vaardigheden te verberen? Heeft hij enige formele opleiding of zelfstudie gevolgd? Heeft hij cursussen in verkopen, boekhouding etc. gevolgd? Hoe denkt hij over het volgen van een interne cursus of andere mogelijkheden voor persoonlijke en/of vaardigheidsontwikkeling, aangeboden binnen of buiten het bedrijf?

Trainingsvereisten: Zelfs met een training in afsluittechnieken en -timing, is het onwaarschijnlijk dat hij volhardend zal zijn wanneer hij wordt geconfronteerd met tegenwerpingen of kritische opmerkingen, tenzij hij er absoluut van overtuigd is dat er voor de mogelijke klant niets beter bestaat dan het product of de service die hij vertegenwoordigt. U zult hem informatie moeten geven over het product en over het enorme belang van het product voor de eindgebruiker. Kortom, hij moet echt zelf in het product geloven om het succesvol te kunnen verkopen.


Aantekeningen/aanvullende vragen/antwoorden

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 7
Vragen voor de selectie en behoefte aan coaching met betrekking tot het Onafhankelijkheidspotentieel (IP)

IP = 15
IP < -25 IS ZEER AFHANKELIJKIP > 25 IS ZEER ONAFHANKELIJK

Selectieoverwegingen: Dit is een sterke score op Onafhankelijkheidspotentieel. Indien u deze persoon in de betreffende functie uiteindelijk de mogelijkheid geeft om op zeer zelfstandige wijze te werken, mits hij via prestaties heeft aangetoond deze vrijheid te verdienen, kan hij in staat zijn om op productieve wijze aan deze vrijheid gestalte te geven. Als voor uw activiteiten streng toezicht en strenge controle nodig zijn en altijd nodig zullen blijven, zullen er problemen ontstaan. Hij zou eigenlijk na de eerste training en begeleiding geen toezicht meer nodig willen hebben.

Vr. Welke actievrijheid heeft hij gehad in zijn functie(s) tijdens de afgelopen jaren? Wat heeft hij kunnen bereiken binnen de gegeven grenzen van vrijheid en autonomie? Zou hij meer hebben kunnen verwezenlijken wanneer hij meer vrijheid had gehad? Hoeveel toezicht kreeg hij? Hoe dacht hij over het soort en de hoeveelheid toezicht? Was dit toezicht bevorderend of belemmerend om het werk gedaan te krijgen? Voorbeelden? Controleer via referenties.

Vr. Heeft hij in de afgelopen vijf jaar ooit een conflict met een leidinggevende gehad over een kwestie die verband hield met zijn behoefte om zelfstandiger te werken? Wat waren de omstandigheden en hoe werd het conflict opgelost? Check de referenties.

Vr. Waren er in de afgelopen jaren situaties op zijn werk of in zijn privéleven waarvoor hij een groot aantal extra verantwoordelijkheden op zich moest nemen? Heeft hij die verantwoordelijkheden nog? Hoe kon hij met de extra druk omgaan? Hoe succesvol was hij? Wie kunnen wij om feedback vragen over deze extra verantwoordelijkheden?

Vr. Wat is volgens hem de beste werkomgeving voor zichzelf op het vlak van leiding krijgen, teamwork, leiderschap en de mogelijkheid om creatief en innoverend te zijn in zijn baan en carrière?

Aanbevelingen voor coaching: Hij kan zich storen aan het feit dat u meent dat hij training nodig heeft. Coaching is echter ongetwijfeld noodzakelijk om te garanderen dat hij zijn energie zo productief mogelijk gebruikt. De training dient erop gericht te zijn om hem zo snel mogelijk aan de slag te laten gaan.


Aantekeningen/aanvullende vragen/antwoorden

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 8
Vragen voor de selectie en behoefte aan coaching met betrekking tot mensgerichtheid (PO)

PO = 17
PO = 0 is OKPO -15 is MARGINAALPO -25 is een WAARSCHUWING

Selectieoverwegingen: Dit is een acceptabele score op Mensgerichtheid. Meestal heeft een dergelijk resultaat noch positieve, noch negatieve invloed op de aanbevelingen voor selectie.

Vr. Hoe denkt en voelt hij zich ten aanzien van het ontmoeten van nieuwe mensen? Voorbeelden.

Vr. Kan hij opschieten en productief werken met zeer veel verschillende persoonlijkheden? Voorbeelden.

Vr. Is hij een 'teamspeler'? Beschikt hij over een goed ontwikkeld gevoel voor en onderkent hij het belang en de waarde van goede interne en externe verhoudingen? Voorbeelden?

Suggesties voor coaching: Hij zal voldoening vinden en de productiviteit verhogen door te werken met een begeleider en collega's die, net als hij, mensgericht zijn.


Aantekeningen/aanvullende vragen/antwoorden

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 9
Vragen voor de selectie en behoefte aan coaching met betrekking tot onderzoeksgerichtheid (Inv)

INV = 20
INV = 0 is OKINV -10 is MARGINAALINV -25 is een WAARSCHUWING


Selectieoverwegingen: Dit is een zeer sterke Onderzoeksgerichtheid. Deze persoon zou in staat moeten zijn om alle nieuwe product- en andere technische informatie snel aan te leren en zal de gestelde intellectuele eisen een echt pluspunt van het werk vinden.

Vr. Vraag voorbeelden van zijn oog voor detail en zijn technische gerichtheid, zowel binnen als buiten het werk. Heeft hij thuis een computer die hij gebruikt voor meer dan alleen maar games en/of surfen op het internet? Kan hij programmeren, hetzij hobbymatig, hetzij professioneel? Studeert hij en gebruikt hij de kennis van mechanica, elektronica etc.? Controleer de voorbeelden aan de hand van referenties.

Vr. Denkt hij dat hij uitzonderlijk analytisch is en goed logisch kan redeneren? Is hij een goede beleidsvormer? Voorbeelden?

Vr. Kan hij recente voorbeelden geven van hoe snel hij feiten- en/of technisch materiaal leert door zelfstudie of via cursussen? Controleer de voorbeelden aan de hand van zijn referenties.

Coaching vereisten: Hij zou weinig of geen problemen moeten ondervinden bij de technische training. Zou hij behoefte hebben aan een training in persoonlijke vaardigheden?


Aantekeningen/aanvullende vragen/antwoorden

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 10
Wat moeten wij doen om deze persoon voor onze organisatie te behouden


op basis van de resultaten op het Ondernemingspotentieel?

Retentieoverwegingen: Hij kan weigeren te werken in een te gestructureerde werksituatie, aangezien hij altijd de behoefte zal hebben de functiestructuur aan zichzelf aan te passen. Hij zal wellicht op de lange termijn weinig leiding nodig hebben om het werk te structureren en te organiseren.


op basis van de resultaten op het Prestatiepotentieel?

Retentieoverwegingen: Iedere aanzienlijke druk op deze persoon om zichzelf te bewijzen of om zijn prestaties te vergroten zal voor hem wellicht totaal onaanvaardbaar zijn. Het is noodzakelijk dat zijn 'servicegerichtheid' eerst zeer sterk wordt bevredigd. Pas daarna kan hij financieel of via uitdagingen worden gemotiveerd om beter te werken.


op basis van de resultaten op het Onafhankelijkheidspotentieel?

Retentieoverwegingen: Op de lange termijn zal hij een werksituatie die te gestructureerd en te teamgericht is (of wordt) vrijwel zeker verlaten. Hij zal aandringen op vrijheid om zaken op eigen wijze en in het eigen tempo te doen.


op basis van de resultaten op Mensgerichtheid?

Retentieoverwegingen: Hij heeft behoefte aan en zal in grote mate worden gemotiveerd door acceptatie en erkenning door zijn leidinggevende en collega's.


op basis van de resultaten op Onderzoeksgerichtheid?

Retentieoverwegingen: Aangezien hij veel belangstelling heeft voor de studieaspecten van een loopbaan, zullen de constante uitdaging en mogelijkheden om de persoonlijke en technische vaardigheden te ontwikkelen en misschien ook aan anderen te leren, hem op de lange termijn de grootste voldoening schenken.

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 11
Zelfvertrouwen en Stresshantering


Zelfvertrouwen

Gevoel van controle / wordt intern gestuurd Voelt zich gestuurd door externe factoren
           


Overzicht

Sample beschikt over een gezond zelfvertrouwen en heeft het gevoel in staat te zijn de meeste zaken zelf op te lossen. Dit profiel wijst op een persoon die de verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen prestaties en verwacht in de meeste / alle gevallen te zullen slagen.


Suggesties voor coaching
 • Behoud het zelfvertrouwen van Sample door zijn positieve gevoel over zichzelf te versterken.

 • Mocht Sample arrogant overkomen, herinnert u hem er dan aan dat het belangrijk is dat men tevreden is met zichzelf, maar dat het ook belangrijk is om uiterlijke arrogantie te voorkomen.

 • Help hem de benodigde inspanningen te doen om de afgesproken prestatieniveaus te bereiken of te overtreffen.


Aantekeningen/aanvullende vragen/antwoorden

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 12
Stresshantering

Is stressbestendig Training in stressmanagement kan helpen
           


Overzicht

Sample lijkt in staat te zijn zijn energie positief te gebruiken en zeer goed met stress om te gaan. Hij zal deadlines halen en zal met moeilijke situaties en een veeleisende omgeving om kunnen gaan, zonder de negatieve effecten van stress te ondervinden. Werkdruk en het vermogen doeltreffend met stress om te gaan, kunnen zijn prestaties in uitdagende situaties zelfs verbeteren.

Suggesties voor coaching
 • Sample heeft mogelijk continu nieuwe uitdagingen in zijn werkomgeving nodig om verveling te voorkomen.

 • Hij zou een goede mentor kunnen worden voor anderen die van hem kunnen leren met stress om te gaan.

 • Hij is mogelijk in staat extra verantwoordelijkheden op zich te nemen, wanneer zich additionele uitdagingen voordoen.


Aantekeningen/aanvullende vragen/antwoorden

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 13
Luistervaardigheid

Zeer luistervaardig Heeft coaching nodig
       


Overzicht
Sample vertoont het potentieel voor een sterk ontwikkelde vaardigheid in effectief luisteren. Sample zal wellicht aandachtig naar anderen luisteren en is in staat om zich in anderen en hun situatie te verplaatsen. De sterk ontwikkelde luistervaardigheid van Sample zal helpen om goede persoonlijke relaties te ontwikkelen met de verschillende mensen die hij in zijn functie zal ontmoeten. Mensen die goed kunnen luisteren, kunnen zeer goede adviseurs en verkopers worden, doordat goede luisteraars de klant verzekeren dat hij/zij wordt begrepen en gehoord. Sample is geschikt voor een functie met interactie met klanten, collega's en anderen.

Suggesties voor coaching
 • Steun en moedig Sample aan om gebruik te maken van zijn sterke luistervaardigheid in zijn interactie met klanten, collega's en anderen.

 • Doe uw voordeel met zijn kwaliteiten als een goede luisteraar door hem te gebruiken in situaties met moeilijke klanten en voor het verzamelen van informatie onder die omstandigheden waar anderen niet succesvol waren.


Aantekeningen/aanvullende vragen/antwoorden

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 14
Verkoop-gerelateerde attitudes

weerstand ten aanzien van verkopen

Absoluut geen weerstand Waarschuwing
           


Overzicht

Sample heeft absoluut geen weerstand ten aanzien van verkopen en vereist op dit gebied nauwelijks tot geen steun.

Aantekeningen/aanvullende vragen/antwoorden

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 15
Gevoeligheid voor afwijzing

Kan hier goed mee omgaan Gemiddeld Kan een probleem geven
       


Overzicht

Zijn hoge score op de schaal voor het omgaan met afwijzing wijst erop dat hij het verkoopproces meestal zeer objectief beschouwt. Hij zal tijdens het verkoopproces hoofdzakelijk de nadruk leggen op het ontdekken van de behoeften van de klant en niet op de reactie van de klant ten aanzien van hem persoonlijk. Hij zal baat hebben bij een opleiding om zich bewust te worden van deze competentie. Sample zal naar alle waarschijnlijkheid de gevoelens van de klant over het product niet verwarren met de gevoelens over hem persoonlijk.

Vraaganalyse

Analyse van de vragen toont aan dat zijn antwoorden op de volgende vragen van deze schaal enige reden tot bezorgdheid geven.
 • 8. Opdringerige verkopers hebben meestal een goed inkomen maar minder vaste klanten.
 • 16. Het is belangrijk dat anderen positief over mij denken.
Vragen voor de kandidaat tijdens het gesprek
 • Zou u ooit een zekere verkoop laten varen, als u zich daarvoor opdringerig zou moeten gedragen?

 • Welke wijzigingen heeft u onlangs aan uw imago aangebracht? Wie of wat heeft u hiertoe gemotiveerd?

 • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen succesvolle en niet succesvolle verkopers?

 • Wie is de populairste verkoper die u kent? Waarom is deze persoon zo populair?


Aantekeningen/aanvullende vragen/antwoorden

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 16
Gerichtheid op potentiële klanten

Sterk Goed Gemiddeld Marginaal Zwak
       


Overzicht

Sample zal houden van en zich op zijn gemak voelen in de omgang met nieuwe klanten, gegeven dat hij voldoende gelooft in het product of de service die hij probeert te verkopen. Nieuwe klanten zoeken in een totaal nieuwe en onbekende markt zal met passende training en begeleiding een positieve uitdaging zijn.

Vraaganalyse

Analyse van de vragen toont aan dat zijn antwoorden op de volgende vragen van deze schaal enige reden tot bezorgdheid geven.
 • 52. Ik verwijs anderen vaak door naar mijn familie en vrienden.
Vragen voor de kandidaat tijdens het gesprek
 • Welke producten heeft u gekocht als gevolg van een eerste contact op een sociale bijeenkomst?

 • Hoeveel van uw huidige vrienden heeft u ontmoet als resultaat van een verkoopcontact?

 • Hoeveel contactverwijzingen geeft u meestal aan een verkoper? Verwacht u feedback van de verkoper nadat de verkoper contact heeft opgenomen met de persoon naar wie u hebt verwezen?

 • Welke factoren bepalen of u een verkoper ook naar andere contacten doorverwijst?

 • Heeft een familielid of vriend ooit tegen u geklaagd omdat u een verkoper naar hem/haar had verwezen? Wat was de klacht?


Aantekeningen/aanvullende vragen/antwoorden

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 17
Verkoopgedrevenheid

Zeer positief Gemiddeld Behoeft verbetering
       


Overzicht

Hij heeft een zeer positief beeld van verkopers en een loopbaan in sales. Gedurende training en ontwikkeling kan dit positieve beeld verder versterkt en bekrachtigd worden, waardoor het prestatieniveau nog verder omhoog zou kunnen gaan. Zijn niveau van zelfvertrouwen, wat zijn niveau van verwachtingen zal bepalen, zal in grote mate zijn gebaseerd op zijn carrière en zal zodanig niet gevoelig zijn voor of gemakkelijk worden beïnvloed door een afwijzing.

Vraaganalyse

Analyse van de vragen toont aan dat zijn antwoorden op de volgende vragen van deze schaal enige reden tot bezorgdheid geven.
 • 76. De meeste mensen hebben liever niet meer met verkopers te maken dan strikt noodzakelijk is.
 • 80. Ik word niet graag gezien als een verkoper.
Vragen voor de kandidaat tijdens het gesprek
 • Wat vindt u aantrekkelijk aan een salesfunctie?

 • Hoeveel invloed heeft de verkoper op de aanschaf van het product?

 • Hoe zou u de interesse van anderen wekken voor een salesfunctie?


Aantekeningen/aanvullende vragen/antwoorden

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 18
Samenvatting van scores en waarschuwingen

ONDERNEMINGSPOTENTIEEL (EP)
EP
64
    STERK GEMIDDELD MARGINAAL                           ZWAK

PRESTATIEPOTENTIEEL (AP)
AP
-7
GELD EN/OF UITDAGINGEN MENSEN EN SERVICE VEILIGHEID EN ZEKERHEID

ONAFHANKELIJKHEIDSPOTENTIEEL (IP)
IP
15
ZEER ONAFHANKELIJK INDIVIDUALISTISCH TEAMGERICHT  ZEER AFHANKELIJK

VOORSPELLENDE SCORE (PS)
PS
71
ZEER STERK                       STERK GEMIDDELD LAGER DAN GEMIDDELD                    WAARSCHUWING

SCORES
 
Ondernemend Mensgericht Prestatiegericht Onafhankelijk

Power scores 126 17 83 105
Neutraliserende scores 62 20 109 90

Inschikkelijk Onderzoekend Ontspannen Teamgericht
 
64 96 -7 15 71
EP BL AP IP PS
OPINIES
 
      49      70      79      14      60
      SD      LM      CR      UC      LS
©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 19
Weergave van antwoorden uit het opiniegedeelte

1=Helemaal oneens2=Tamelijk oneens3=Noch mee eens, noch mee oneens4=Tamelijk mee eens5=Volledig mee eens

1. Inspanning levert resultaat op. (5) 49. Een goed plan kan fouten voorkomen. (5)
2. Ik kom het best tot mijn recht wanneer ik onder druk werk. (5) 50. Stress verbetert mijn prestaties. (5)
3. Ik onderbreek anderen zelden wanneer zij aan het woord zijn. (5) 51. Nadat ik naar iemands betoog geluisterd heb, vat ik de belangrijkste punten samen en check of ik het wel goed begrepen heb. (5)
4. Het is gemakkelijker om iets te verkopen aan vrienden dan aan vreemden. (5) 52. Ik verwijs anderen vaak door naar mijn familie en vrienden. (2)
5. Ik laat me regelmatig beïnvloeden door anderen. (1) 53. Hard werken leidt niet altijd tot goede resultaten. (1)
6. Een veeleisende carrière kan ik moeilijk combineren met mijn levensstijl. (5) 54. Om goed te kunnen functioneren op mijn werk, heb ik meer energie nodig. (1)
7. Ik heb nog nooit gelogen. (1) 55. Voordat ik reageer, verzeker ik mezelf ervan dat anderen uitgesproken zijn. (5)
8. Opdringerige verkopers hebben meestal een goed inkomen maar minder vaste klanten. (4) 56. Informele bijeenkomsten zijn een goede mogelijkheid voor het leggen van nieuwe contacten ten behoeve van verkoop. (5)
9. De meeste fouten kunnen worden vermeden. (1) 57. Ik vind het gemakkelijk om over mezelf te praten. (3)
10. Ik heb geen problemen met technologische veranderingen. (5) 58. Vaste gewoontes vormen een belangrijk onderdeel van mijn succes. (5)
11. Ik vind het prettig om de zienswijze van anderen te horen. (5) 59. Ik heb nog nooit iets onaardigs over een ander gezegd. (1)
12. Ik vermijd gedrag dat ertoe zou kunnen leiden dat mensen mij niet aardig vinden. (1) 60. Ik heb erg weinig mensen ontmoet die ik niet mag. (3)
13. Goede eigenschappen van mensen worden zelden erkend. (4) 61. Ik ben snel afgeleid. (1)
14. Ik heb soms te weinig energie om te doen wat ik zou moeten doen. (1) 62. Mijn werk beïnvloedt mijn privéleven vaak. (1)
15. De meeste gesprekken duren te lang. (1) 63. Mensen doen er te lang over om to-the-point te komen. (3)
16. Het is belangrijk dat anderen positief over mij denken. (4) 64. Ik raak geïrriteerd wanneer verkopers mij thuis bellen. (1)
17. Ik ben goed in de meeste dingen die ik onderneem. (5) 65. Ik ben een zelfverzekerd persoon. (5)
18. Ik verlies mijn prioriteiten niet uit het oog. (5) 66. Ik kan me langdurig op mijn werk concentreren. (5)
19. Wanneer ik een interessant verhaal hoor, vertel ik graag mijn eigen ervaring op dat gebied. (4) 67. Ik zal anderen onderbreken om het antwoord op hun vraag te geven. (1)
20. Verkopers hebben een positief imago. (5) 68. Om goede verkoopcijfers te behalen, moet ik mijn imago veranderen. (1)
21. Succes is grotendeels een kwestie van geluk. (1) 69. Mijn prestatie is afhankelijk van de situatie. (3)
22. Het gebeurt regelmatig dat mijn houding mijn prestaties negatief beïnvloedt. (1) 70. Om mijn effectiviteit te vergroten, zou ik verschillende aspecten van mijn huidige levensstijl moeten veranderen. (1)
23. Ik heb alleen maar goede gewoonten. (1) 71. Niemand is ooit onbeleefd tegen mij. (3)
24. Als ik heb vastgesteld dat iemand een product of dienst goed kan gebruiken, vind ik het mijn taak om ze over de streep te trekken zodat ze het daadwerkelijk aanschaffen. (5) 72. Een potentiële nieuwe klant benader ik liever telefonisch dan persoonlijk. (2)
25. Mensen krijgen het respect dat ze verdienen. (2) 73. Op de meeste vlakken van mijn leven ben ik succesvol. (5)
26. Over het algemeen heb ik een positieve houding ten aanzien van werk. (5) 74. Ik laat nooit mijn hoofd hangen door mijn werk. (5)
27. Ik ben nooit jaloers op het geluk van anderen. (1) 75. Ik vind het leuk om naar anderen te luisteren. (5)
28. Verkopers verdienen vaak meer geld dan waar ze recht op hebben. (1) 76. De meeste mensen hebben liever niet meer met verkopers te maken dan strikt noodzakelijk is. (4)
29. Het is onmogelijk om procedures binnen een organisatie te veranderen. (1) 77. Ik neem niet gemakkelijk beslissingen. (1)
30. Ik vind het moeilijk om aan mijn functie-eisen te voldoen. (1) 78. Mijn privéleven heeft het succes in mijn loopbaan wel eens belemmerd. (1)
31. Ik luister liever dan dat ik aan het woord ben. (5) 79. Ik geef mijn fouten altijd toe. (4)
32. Ik vind het gemakkelijk om nieuwe kennissen op te doen. (5) 80. Ik word niet graag gezien als een verkoper. (5)
33. Hard werken levert succes op. (5) 81. Ik neem de tijd om over hetgeen ik bereikt heb na te denken. (5)
34. In een dynamische omgeving lever ik topprestaties. (5) 82. Ik houd van werkdruk. (5)
35. Ik haal bewust even adem voordat ik op anderen reageer. (5) 83. Wanneer anderen tegen mij praten, geef ik ze mijn volle aandacht. (5)
36. Mijn eerste verkoop zou aan mijn familie of vrienden moeten zijn. (5) 84. Ik heb wel eens iets gekocht, voornamelijk vanwege de verkoper. (5)
37. Plannen maken heeft geen zin. (1) 85. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatie om mijn ontwikkelbehoeften vast te stellen. (3)
38. Ik vermijd vaak moeilijke taken. (1) 86. Mensen hebben geen oog voor de hoge eisen die aan mij worden gesteld in mijn werk. (5)
39. Ik ben nog nooit te laat op het werk of op een afspraak gekomen. (1) 87. Ik stel het liefst specifieke vragen waarop alleen een ja/nee antwoord mogelijk is. (1)
40. Wanneer in een groep iemand mij niet aardig vindt, voel ik me onprettig. (1) 88. Mijn familie en vrienden zijn goede kandidaten voor verkoop. (5)
41. Ik creëer mogelijkheden / kansen. (5) 89. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid inspanning en moeite die ik doe. (5)
42. Middels mijn dagelijkse vaste gewoonten zorg ik goed voor mezelf. (5) 90. Ik ga goed om met stress. (5)
43. Wanneer ik iets presenteer, vind ik het moeilijk om mijn geplande verhaal direct op mijn toehoorders aan te passen. (3) 91. Ik heb de neiging om de zinnen van anderen af te maken. (1)
44. Ik heb een groot netwerk van mensen opgebouwd. (5) 92. Het lastigste aspect van verkopen is afwijzing. (1)
45. Ik voel me ongemakkelijk wanneer ik complimentjes krijg. (5) 93. Anderen hebben mijn succes in de weg gestaan. (1)
46. Ik vind het moeilijk om goed om te gaan met de eisen die het werk aan mij stelt. (1) 94. Het is moeilijk om prioriteiten vast te stellen in mijn werk. (1)
47. Ik heb nog nooit gebluft of opgeschept. (1) 95. Ik vind het moeilijk om te luisteren. (1)
48. Ik pas me gemakkelijk aan de verwachtingen van anderen aan. (1) 96. Het gaat mij gemakkelijk af om mezelf of mijn bedrijf te promoten op sociale bijeenkomsten. (5)
©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 


PERSOONLIJKE FEEDBACK VAN DE RESULTATEN UIT HET

PERSONAL ORIENTATION PROFILE

(POP™) Versie 6.0


Een overzicht van uw persoonlijke karakteristieken en specifieke werkgerelateerde kwaliteiten


InhoudsopgavePagina

Sterke punten en voorkeuren voor een werkomgeving2
Passende en minder passende werkomgevingen en functiekenmerken3
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 2
Sterke punten en voorkeuren voor een werkomgeving


op basis van verantwoordelijkheden in een ondernemende rol versus een ondersteunende rol

U kunt worden omschreven als buitengewoon competitief, ondernemend, assertief, realistisch, vastberaden en doelgericht. U kunt op nieuwe en creatieve wijzen uw persoonlijke en professionele doelstellingen bereiken. U beschikt daarbij over het vermogen om uw prestaties zelf te kunnen beoordelen, zo nu en dan op kritische wijze. Wanneer u zich een zekere taak of doel stelt bent u in staat zelf een plan op te stellen, uw tijd in te delen en deze te beheersen, en uw energie zodanig te richten dat u de doelstellingen daadwerkelijk verwezenlijkt. Zelfmanagement zit in uw aard en hiermee samenhangende vaardigheden dienen te worden verfijnd via training en praktische ervaring in uw functie.

op basis van uw stijl en talent voor verschillende motivatoren

Men zal u omschrijven als iemand die hoofdzakelijk wordt gemotiveerd door een oprechte bezorgdheid over het welzijn en de behoeften van anderen. Mensen zien u als behoorlijk kalm, evenwichtig, bedachtzaam, voorspelbaar, stabiel en behulpzaam. Wanneer u de kans krijgt om u in te zetten voor betekenisvolle en misschien ook veeleisende 'mensgerichte' doelstellingen op de lange termijn, kunt u een zeer loyaal, betrouwbaar en toegewijd lid van het team zijn. Meestal zult u uit uw motivatie de grootste persoonlijke voldoening halen en het best presteren in functies die een continue inzet vereisen en die volgens u wezenlijk bijdragen aan de verlichting van pijn of de verhoging van de levenskwaliteit van mensen.

op basis van uw behoefte aan autonomie en zelfstandigheid versus behoefte om deel uit te maken van een 'team'

Men omschrijft u als iemand met een behoorlijk sterke wil, die behoorlijk eigenwijs, veeleisend, stevig, onafhankelijk en vastbesloten kan zijn. U kunt in bepaalde omstandigheden innoverend zijn om uw doelstellingen te verwezenlijken en meestal neemt u extra verantwoordelijkheid in uw functie en uw privéleven. Minimaal toezicht zult u accepteren, maar het zal voor een supervisor moeilijk zijn om u te begeleiden of van nabij te volgen gedurende een lange periode.

op basis van uw gerichtheid op de 'menselijke' factor van zakendoen

Men omschrijft u als behoorlijk sociaal vaardig, enthousiast, vrolijk, joviaal en extravert. U houdt van persoonlijke relaties en interactie en zult een goede bedrijfsvertegenwoordiger zijn in termen van klantentevredenheid, uw persoonlijke en het bedrijfsimago. In bepaalde omstandigheden kunt u zeer gevoelig voor afwijzing zijn.

op basis van uw gerichtheid op technische en praktische zaken

U bent uitzonderlijk logisch, beschouwend, analytisch, op de feiten gericht en zeer praktisch. U houdt van zaken die u uitdagen om te leren. U wordt een specialist in zaken die u intrigeren en uitdagen, zowel omdat u erin geïnteresseerd bent, als omdat ze noodzakelijk zijn. U houdt ervan creatief en conceptueel te zijn. U houdt ervan intellectuele uitdagingen op te lossen door de feiten en gegevens over een bepaald probleem grondig te onderzoeken. Uw introspectie en zelfcontrole kunnen soms door anderen worden geïnterpreteerd als afstandelijk en afwezig.

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
#XXXXXXXX voor Sample Person op 11 juli 2015 Pagina 3
Passende en minder passende werkomgevingen en functiekenmerken


Wat voor soort functie / werkomgeving is het meest geschikt voor u?

+ Zoek naar mogelijkheden om uw eigen werkstructuur te creëren en uw zelfmanagementvaardigheden verder te ontwikkelen. Een training in timemanagement en planning kan hierbij nuttig zijn. De mogelijkheid om u iedere dag opnieuw voor uw functie in te moeten zetten is een echt pluspunt voor u, aangezien u weet dat consequent hard werken zal leiden tot de door u gewenste (bedrijfs-)resultaten en erkenning.

+ U zult de meeste persoonlijke voldoening en hoogste productiviteit ervaren in een functie waarin u enerzijds mensen kunt helpen en waarbij u anderzijds een bepaalde vorm van zekerheid ervaart.

+ Verzeker u ervan dat de initiële controle en het toezicht tijdens de inwerkperiode wegvallen zodra u bewezen heeft dat dit niet meer nodig is en u zelfstandig aan het werk kan.

+ Interactie met anderen, zowel in de werk- als privé-omgeving, schenkt u voldoening. Zoek een functie waarin u veel persoonlijk contact hebt met anderen.

+ Zoek een functie die u voldoende intellectuele uitdagingen, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden biedt. U zult gelukkig zijn met een functie die analytisch, technisch en detailgericht is en waar u nieuwe zaken moet leren en ontdekken.


Wat zou u beter kunnen vermijden in een functie / werkomgeving?

- Vermijd strakke en sterk gestructureerde werksituaties. Indien er geen ruimte is voor uw persoonlijke touch en voor zelfmanagement, zal de functie te beperkend voor u worden. Vermijd derhalve een functie waar uw mogelijkheden voor zelfmanagement worden beperkt, aangezien deze eigenschap voor u noodzakelijk is om productief te zijn en arbeidsvoldoening te ervaren.

- Vermijd functies die volgens u te weinig waarde toevoegen aan de levenskwaliteit van de gebruikers (klanten) van het product of de service. In een functie met intensieve, kortlopende en repeterende 'productievereisten' zult u wellicht niet in staat zijn om uw talenten en energie doeltreffend te benutten.

- Vermijd functies met hiërarchische structuren of waarin u gedurende een lange periode onder direct en permanent toezicht zult moeten werken. U zult uiteindelijk in opstand komen tegen te veel en te direct toezicht.

- Vermijd functies waarin u slechts beperkte feedback van anderen zult krijgen. Ook situaties waarin u geen contact met anderen hebt, kunt u beter vermijden.

- Vermijd functies die al te eenvoudig of saai zijn en geen eisen stellen op intellectueel vlak. Een omgeving waarin groei- en studiemogelijkheden ontbreken, spreekt u niet aan en zal uw, naar alle waarschijnlijkheid uitstekende, prestaties belemmeren.

©1993-2007, Selection Testing Consultants Intl Ltd