Service Screen
Naam: Sample Person
Telefoon: 999-999-9999
Emailadres: 
 
InhoudPagina

Snapshot Service Potentieel1
Achtergrond / Huidige Situatie2
Interviewvragen3

SS# 900577720334 voor Sample Person op 16 maart 2015

(c)2002, Selection Testing Consultants Intl Ltd

 
 Service Screen (SS# 900577720334 voor Sample Person op 16 maart 2014) Pagina 1 

SNAPSHOT SERVICE POTENTIEEL

 SUCCES FACTOREN   Lage scores:
Let op
 
 Gemiddelde Scores:
Is mogelijk geschikt
 
 Power Scores:
Zou geschikt moeten zijn
 
 Mensgerichtheid  Niet geïnteresseerd in mensen  Mensen zijn OK   Absoluut geïnteresseerd 
 Motivatie  Uitdaging  Veiligheid/Zekerheid   Service/Mensen 
 Zelfsturend      Te laag  |  Te hoog  Voldoende niveau   Optimaal niveau 
 Wijze van omgaan met afwijzing  Erg gevoelig  Behoeft training   Gaat er goed mee om 
 Houding ten aanzien van Service Gerichtheid  Negatief  Selectief   Positief 
 Stabiliteit in baan  Veel verandering  Enkele veranderingen/Onbekend   Weinig Veranderingen/Stabiel 
 Ervaring in Dienstverlening  Weinig  Een beetje   Uitgebreid 


SCORE KANDIDAAT

   Onvoldoende   Beneden gemiddeld   Gemiddeld   Boven gemiddeld   Uitstekend 
Talent (4.0)
Inspanning (4.4)
Kansen en mogelijkheden (4.0)
Totaal Score (4.2)


 ALGEMEEN ADVIES 
 Ga verder met selectieproces 
 Ga verder met selectieproces met enige voorzichtigheid     
 Wijs af     

(c)2002, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
 Service Screen (SS# 900577720334 voor Sample Person op 16 maart 2014) Pagina 2 

ACHTERGROND/ HUIDIGE SITUATIE

GENOTEN OPLEIDING(-EN)
Hoogst behaalde opleidingsniveauVBO/MAVO/VMBO
Geslaagd/DiplomaJa
Aantal keren veranderd van studierichting1 keer

ERVARING/VAARDIGHEDEN
Aantal functies in de dienstverlenende sectorEén
Aantal maanden ervaring in de dienstverlenende sectorMeer dan 24 maanden
Aantal maanden ervaring met directe klantencontacten ( bijv. receptie /balie /winkel /callcenter)Meer dan 24 maanden
Aantal maanden ervaring in representatieve functie als gastheer/gastvrouwMeer dan 24 maanden
Verwachte bekwaamheid in een dienstverlenende omgevingBovengemiddeld

WERK SITUATIE
Huidige situatieFull-time werkzaam
FunctietitelSr. Manager 
Aantal jaren in huidige functie2 jaar 
Aantal fulltime banen in de laatste 5 jaar2
Langste periode in dienst geweest bij één bedrijflanger dan 3 jaar
Hoofdreden voor verandering van functieIk wil me graag verder ontwikkelen
Loopbaanmogelijkheden in huidige baanBeperkt

FINANCIEEL
maandelijks NETTO inkomenvermeld ik liever niet
Huidige inkomensniveauHelemaal niet toereikend


(c)2002, Selection Testing Consultants Intl Ltd
 
 Service Screen (SS# 900577720334 voor Sample Person op 16 maart 2014) Pagina 3 

INTERVIEWVRAGEN


Ondernemingspotentieel: Interview vragen

 • Vraag haar hoe goed zij in het verleden paste in een reeds bestaande positie. Hoe snel leert zij de werkzaamheden en hoe nauwgezet volgt zij de reeds bestaande procedures?

 • Is zij bereid om persoonlijke ontwikkelings- en of vaardigheidstrainingen te volgen ten behoeve van ontwikkelingen in haar functie, ook wanneer dit betekent dat het binnen eigen tijd moet gebeuren of op een externe locatie?

 • Vraag naar specifieke voorbeelden van taken of gebeurtenissen uit het verleden waaruit blijkt dat zij zich een nieuwe opdracht of functie gemakkelijk eigen maakt en zich snel aanpast aan de nieuwe omgeving en dito vereisten. Verifieer enkele van deze voorbeelden bij de opgegeven referenten.


Prestatiepotentieel: Interview vragen

 • U wilt echt weten of dit kennelijk erg hoge ambitieniveau zich daadwerkelijk tot uiting komt in haar gedrag. Vraag haar naar wat zij gedurende de laatste twee jaar heeft gedaan waaruit blijkt welke dingen haar motiveren en hoe effectief haar prestaties zijn. BELANGRIJK! Vraag haar naar voorbeelden van prestaties in taken waarvoor zij niet echt gemotiveerd was. Kan zij een taak afgerond krijgen met voldoende daadkracht en enthousiasme, ook wanneer hij de taak onprettig of minder leuk vindt? Check bij de referenten.

 • Wat ervaart zij als haar motiverende factoren? Levert zij prestaties voornamelijk om een voldaan gevoel van het bereiken van iets te krijgen? Of voor de meer tastbare beloningen die het gevolg zijn van het leveren van goede prestaties?

 • Heeft zij ooit succes behaald in werk, sport, opleiding of in haar persoonlijke leven waarvoor zij echt enkele barrières heeft moeten overwinnen? Check de voorbeelden bij de referenten.


Mensgerichtheid: Interview vragen

 • Vraag haar hoe zij zich voelt bij het ontmoeten en op gemak stellen van anderen. Vraag naar concrete voorbeelden.

 • Hoe gemakkelijk kan zij zich aanpassen aan verschillende typen persoonlijkheden? Vraag naar voorbeelden.

 • Hoe belangrijk vindt zij het werken in een team en er zorg voor dragen een goed voorbeeld te zijn bij het bereiken van de (organisatie)doelen, en wat en hoe heeft zij daarin zelf voor bijgedrage geleverd? Vraag naar voorbeelden.

 • Vraag haar hoe zij zichzelf ziet passen in de verschillende toekomstige functies waar zij mogelijk naar kan doorgroeien? Hoe denkt zij de voor de functie noodzakelijke 'people skills' verder te ontwikkelen en toe te passen? Welke 'people skills' beheerst zij al en welke ziet zij eventueel als ontwikkelpunt? Waar heeft zij al eerder bewezen dat zij over deze skills beschikt? Verifieer de voorbeelden bij de referenten.

 • Vraag haar hoe zij zichzelf ziet passen in de verschillende toekomstige functies waar zij mogelijk naar kan doorgroeien? Hoe denkt zij de voor de functie noodzakelijke 'people skills' verder te ontwikkelen en toe te passen? Welke 'people skills' beheerst zij al en welke ziet zij eventueel als ontwikkelpunt? Waar heeft zij al eerder bewezen dat zij over deze skills beschikt? Verifieer de voorbeelden bij de referenten.

(c)2002, Selection Testing Consultants Intl Ltd