English   |   Home   |   Help
Welkom Een profile invullen / voorbeeldrapportages Profile Evaluatie Centre  Online Demo  Inloggen Capaciteitentests 
 
Een Profile Invullen/Voorbeeld Rapportages
   
PROFILES:
Online Persoonlijkheidsvragenlijsten ontworpen om karakteristieken te identificeren van belang voor een specifieke functie. Deze vragenlijsten kunnen worden ingezet ten behoeve van selectie en ontwikkeling van individuen. Daarnaast is het mogelijk op team/groeps/organisatieniveau analyses te maken ten behoeve van HR Strategie en Business Strategie.
PersonalOrientationPro™
(Version 6)
De POP™ (PersonalOrientationPro™) is ontworpen om die karakteristieken te identificeren die succes in een (competitieve) salesfunctie vergroten. U krijgt inzage in de natuurlijke salesstijl van de kandidaat. Voorbeeld rapportage
Een profile invullen
  Doelgroep: (Competitieve) Sales
PersonalOrientationPro™
(Version 7)
De POP™ (PersonalOrientationPro™) is ontworpen om die karakteristieken te identificeren die succes in een (competitieve) salesfunctie vergroten. U krijgt inzage in de natuurlijke salesstijl van de kandidaat. Voorbeeld rapportage
Een profile invullen
  Doelgroep: (Competitieve) Sales
ManagementPro™ De ManagementPro™ meet en rapport persoonskenmerken die belangrijk blijken te zijn in leidinggevende functie en/of een salesmanagementfunctie. U krijgt inzage in de natuurlijke stijl van leidinggeven van de kandidaat. Voorbeeld rapportage
Een profile invullen
  Doelgroep: Management/Salesmanagement
ProfessionalPro™ De ProfessionalPro™ geeft informatie over de talenten en het ontwikkelpotentieel van een kandidaat waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de optimale fit van de kandidaat met projecten en teams. Voorbeeld rapportage
Een profile invullen
  Doelgroep: Professionals met adviserende taken, Consultancy
CustomerCarePro™ De CustomerCarePro™ is specifiek ontworpen voor het selecteren en ontwikkelen van medewerkers van contact centers, call centers en andere rollen waarin eerste lijns contact met klanten cruciaal is. Voorbeeld rapportage
Een profile invullen
  Doelgroep: Functies met focus op Klantrelaties
ContactCenterPro2™ The Contact Center Pro 2.0 brengt die karakteristieken in kaart die belangrijk zijn voor het werken in een contact center of in een functie waarin klantcontact relevant en cruciaal is voor succes. De rapportage maakt onderscheid tussen kandidaten met een profiel dat past bij functies binnen contact centers die meer sales gerelateerd zijn versus functies waarin de nadruk ligt op service. Gebruik van de Contact Center Pro™ helpt organisaties bij het selecteren en ontwikkelen van medewerkers. Structureel gebruik helpt bij het terugdringen van verloop en het verlagen van kosten die gepaard gaan met de werving, selectie en inwerkperiode van nieuwe personeel. Voorbeeld rapportage
Een profile invullen
  Doelgroep: Contact / Call Centers - zowel inbound als outbound
 
SCREENS:
Online screens rapporteren achtergrondinformatie over de kandidaat en geven een snapshot van de persoonlijkheid. In te zetten voor initiële screening van kandidaten die zich aanmelden voor een vacature. Zorgt voor tijdsbesparing en efficiëntie van het recruitmentproces van met name doorlopende vacatures en bulkaanmeldingen. Screens worden op maat gemaakt voor de klant zodat ze aansluiten bij de verschillende functies.
ContactCenterScreenPlus™ De ContactCenterScreenPlus™ wordt gebruikt om te bepalen of een kandidaat in potentie succesvol zou kunnen zijn in een "contact center omgeving". Ontwikkeld door een team van experts uit de contact center branche, geeft de rapportage inzage in de mate waarin een kandidaat past bij een servicegerichte functie versus een functie waarin sales (up selling of cross selling) een onderdeel is. De ContactCenterScreenPlus™ verhoogt de kwaliteit van kandidaten in het proces en helpt bij het nemen van selectiebeslissingen, het verlagen van verloop en het verbeteren van prestaties. Voorbeeld rapportage
Een profile invullen
  Doelgroep: Contact / Call Centers - zowel inbound als outbound
HospitalityScreen™ (Version 2.0) The HospitalityScreen™ (Version 2.0) Geeft inzage in de sterke punten van kandidaten gerelateerd aan werken in de hospitality branche en meer specifiek over de match met "front of the house" en "heart of the house". De HospitalityScreen™ (Version 2.0) helpt bij het selecteren, het matchen en ontwikkelen van kandidaten door kenmerken in kaart te brengen die belangrijk zijn voor succes in Hospitality. Voorbeeld rapportage
Een profile invullen
  Doelgroep: Functies met focus op Klantrelaties
MPPScreen™ De MPPScreen™ (Management Screen) biedt een economische oplossing voor het aantrekken en screenen van kandidaten voor management en supervisor rollen. Organisaties gebruiken dit instrument om de kandidaten toestroom te vergroten, prestaties te voorspellen en psychometrie op te nemen in hun selectie proces (gestructureerd interview). Voorbeeld rapportage
Een profile invullen
  Doelgroep: Management / Leidinggevende rollen
ServiceScreen™ De ServiceScreen™ is een efficiënte en economische oplossing voor het aantrekken en screenen van kandidaten geïnteresseerd in een servicegerichte functie. Screens zijn met name efficiënt indien ingezet voor "bulk recruitment" en helpen prestaties van kandidaten te voorspellen gebruikmakend van achtergrondinformatie en persoonlijkheid. Het screeningsproces wordt ingebouwd in het proces van de organisatie en zorgt voor de automatisering van het proces. Voorbeeld rapportage
Een profile invullen
  Doelgroep: Servicegerichte rollen
CareerManagement
Screen™ 2.0
De CareerManagementScreen™ identificeert de fit van een kandidaat met diverse carrière paden (zoals sales, management en expert rollen). Dit instrument wordt voor een organisatie op maat gemaakt zodat het aansluit bij de aanwezige carrière paden. Voorbeeld rapportage
Een profile invullen
 
OVERIG:
 
360Pro™ De 360Pro™ wordt voor iedere organisatie op maat gemaakt zodat deze aansluit bij de specifieke resultaatgebieden en competenties. Het instrument nodigt kandidaten, en hun omgeving (leidinggevende, collega's en medewerkers) uit feedback te geven ten aanzien van werkgerelateerd gedrag. Voorbeeld rapportage
Een profile invullen
  Doelgroep: Iedere zakelijke omgeving
 
Profiles by The Self Management Group    |    Privacyverklaring